Špecialista Informačnej Bezpečnosti / Analytik

Pre nášho klienta z oblasti financií hľadáme posilu na pozíciu Špecialista Informačnej Bezpečnosti / Analytik. Informácie o pozícii:
 • Zodpovednosť za informačnú bezpečnosť spoločnosti a jej rozvoj, spolupráca pri príprave stratégie IT bezpečnosti
 • Príprava a sledovanie dodržiavania akčných plánov
 • Skúsenosť s evidenciou, analýzou a riešením incidentov informačnej bezpečnosti
 • Znalosti techník narušenia informačnej bezpečnosti, aktívne sledovanie trendov
 • Spolupráca s externými dodávateľmi pri príprave a realizácii penetračných testov a bezpečnostných auditov
 • Skenovanie ICT zariadení pomocou NESSUS skenera zraniteľností, poradenstvo a aktívna spolupráca pri odstraňovaní zraniteľností
 • Skúsenosť s návrhom bezpečnostnej architektúry, nasadením alebo prevádzkou niektorej zo základných bezpečnostných technológií (FW, IPS, SIEM, DLP), správa systémov informačnej bezpečnosti
 • Správa a aktualizácie dokumentácie týkajúcej sa informačnej bezpečnosti
 • Účasť na projektoch týkajúcich sa IT bezpečnosti
Požiadavky:
 • 3+ rokov skúseností v oblasti informačnej bezpečnosti
 • Znalosti a prehľad v štandardoch riadenia informačnej bezpečnosti, skúsenosti so zavádzaním ISO 27001 vítané
 • Znalosti legislatívy týkajúcej sa informačnej bezpečnosti
 • Nutný všeobecný prehľad v ICT (systémy, databázy, siete, mobilné zariadenia)
 • Stredne pokročilá angličtina podmienkou (komunikácia so zahraničnými partnermi)
 • Praktické skúsenosti s webovými technológiami – web services, XML, HTTP, HTML, CSS
 • Administrácia Windows Server, LINUX
 • Znalosti sieťových technológií (VLAN, DNS, DHCP, TCP/IP, VPN, IPS, FW)
 • Certifikácie CISA, CISM, CISSP vítané, ale nie sú podmienkou
Benefity:
 • Práca v modernej spoločnosti s otvorenou a priateľskou atmosférou
 • Zaujímavé finančné ohodnotenie (fixná a variabilná zložka mzdy) v závislosti od seniority, zručností a výkonu
 • Silná možnosť kariérneho rastu (90% kariérneho rastu a povýšení pochádza z interných zdrojov)
 • Široký benefitný program s možnosťou prispôsobenia podľa osobných preferencii
 • Podpora v životných situáciách (sobáš, narodenie dieťaťa, atď.)
Informácie o spoločnosti: Soitron pôsobí v oblasti IT už od roku 1991. Na Slovensku sme lídrom nielen v oblasti systémovej integrácie, ale aj v oblasti poskytovania IT outsourcingových služieb. Zastúpenie máme už v 6 krajinách. Máme otvorenú firemnú komunikáciu a vážime si našich zamestnancov od prvého momentu. Podporujeme ich nielen vo vzdelávaní a v kariérnom raste, ale snažíme sa prispievať aj k ich spokojnému osobnému a rodinnému životu. Viac o nás sa dozviete na www.soitron.sk