Software Developer (.NET)

 • Understanding clients business processes in their current state
 • Technical process analysis
 • Implementation of solutions
 • Testing and monitoring the changes after implementing new features while keeping the project specifications intact
 • Providing post implementation support and solutions optimizations
 • Collaborating with other teams within organization focusing on Artificial Intelligence solutions and implementing end to end intelligent automation solutions

Incident Manager – zástup za MD

 • Zabezpečuje prevádzkovú efektívnosť a účinnosť procesu IcM
 • Pravidelné vyhodnocovanie procesu IcM
 • Proaktívne sledovanie spracovávaných incidentov v súlade s procesom IcM
 • Pravidelný monitoring incidentov a ich vývoja v jednotlivých skupinách
 • Pravidelné vyhodnocovanie kvality dokumentácie tiketov
 • Procesný tréning technických tímov DXC
 • Zabezpečenie informovanosti technických tímov pre procesne relevatné informácie
 • Eskalačný kontakt pre incidenty, kedy hrozí riziko prekročenia doby riešenia, riešenie nie je dostupné, prípadne niektorá zo supportných strán nespolupracuje
 • Zodpovedá za efektívnu spoluprácu medzi IcM a ostatnými procesnými manažérmi, ako aj technickými tímami
 • Zabezpečuje aktuálnosť procesnej dokumentácie
 • Zadáva podnety pre problém manažment v prípade opakujúcich sa incidentov
 • Sledovanie kvality tiketov
 • Definuje a implementuje zlepšenia procesu
 • Reporting Organizácia pravidelných IcM meetingov

Senior Application Developer

 • Software development in C# a ASP.Net environment  
 • Integration of developed products into client’s systems
 • Writing code, programming, testing and analyzing new application software
 • Actively developing software solutions for internal environment
 • Working with the newest trends from application development and solutions (BOT, IoT, RPA, WEB Applications, Cloud Applications)
 • SCRUM methodology

Help Desk Operátor (s anglickým / nemeckým jazykom)

 • sledovanie dostupných monitorovacích nástrojov
 • prijímanie hovorov, prípadne emailov od zákazníka
 • zadávanie hovorov do nástroja na ich evidovanie
 • identifikovanie incidentov, ktoré treba urgentne vyriešiť
 • dodržiavanie help – desk štandardov významnej medzinárodnej spoločnosti
 • práca na smeny 24/7

Intermediate Network Support Engineer

 • From a technical perspective to work with TCP/IP, Security, LAN, WAN – devices and technologies
 • Provide technical consultancy and support
 • Manage and implement NW changes which are triggered by incident handling or execute NW normal, standard and routine changes (LAN, WAN and Security) Implement standard service requests from customers 
 • Ensure Processes are followed according to standard
 • Check that tools and documentation are up to date

Business Analyst

 • Meetings with stakeholders /customers, gathering critical information and requirements in the process automation field
 • Evaluating business processes, developing optimization strategies
 • Collecting data and further analysis
 • Budgeting and forecasting
 • Timely reporting
 • Basic programming tasks in specific tools
 • Create procedures, implement and maintain procedures

Presales Consultant

 • Komunikace se zákazníkem, specifikace poptávky, zjištění požadavků
 • Komunikace s technickým týmem, výběr vhodného řešení, návrh architektury
 • Příprava vhodného řešení, konzultace s obchodníkem a technickým týmem
 • Návrh a příprava technického popisu nabídky
 • Příprava kvotací a podkladů pro obchodní jednání
 • Prezentace řešení na obchodním jednání
 • Školení zákazníků a uživatelů
 • Prezentace na akcích a konferencích zaměstnavatele
 • Udržování přehledu o konkurenci a trhu
 • Příprava produktových materiálů (prezentací, letáků, kalkulátorů atd.)
 • Výběr a příprava optimální technologie nebo partnera pro produkt
 • Jednání s partnery a dodavateli (primárně HW v rámci SK i CZ)
 • Reporting a účast na vzdělávání

Senior Developer Cloud Platform

RESPONSIBILITES

 • Design, code and test new functionalities and document the results of own work.
 • Develop test cases and implement relevant tests.
 • Take autonomous technical decisions within own authority.
 • Identify and eliminate technical debt.
 • Identify and communicate risks and prepares mitigation plans.
 • Act as a driver or main contact person for particular topics or Projects.
 • Mentor and consult other colleagues and help in junior team-members’ career development.
 • Provide feedback, propose and implement improvements. 

 

 

KEY RESPONSIBILITIES

 • Take responsibility for software development according to the established Scrum methodology.
 • Provide relevant transparency about own work and the related topics.
 • Provide effective and efficient development support of the assigned (and adjacent) functional areas.
 • Take responsibility for software build, release, deployment, configuration, continuous integration and testing activities.
 • Support User Assistance Developers in preparing product documentation and contribute to the information/ knowledge rollout inside and outside of the team.
 • Maintain technical expertise and knowledge retention within the organization.
 • Take responsibility for understanding product scenarios and development processes.

NOC Technician Level 1, 2, 3 and 4

 • Provide 1st Level and 2nd level network and communication link infrastructure support
 • Perform 1st and 2nd level troubleshooting of our client`s Local Area Network (LAN) and Global Communications networks, including all aspects of the network infrastructure (switches, routers, specialized servers), as well as communication links infrastructure (VSAT, MPLS, IPL, Internet2, etc.)
 • Work and coordinate with technical support personnel, both internal and third-party vendors, to provide fast resolutions for network and communication link problems
 • Take ownership of all HQ network and Global Communication Network problems
 • Connect equipment and run emergency cabling in the Data Centers and major network Communication Rooms (NCR)
 • Configure switch ports, operate test equipment, and use diagnostic software to perform individual tests as well as ongoing performance testing
 • Write and update technical troubleshooting procedures
 • Work closely with other technical professionals in a multicultural environment
 • Conduct ticket review for quality and provide feedback to junior members 
 • Update the Standard Operating Procedure (SOP), develop and update various technical procedures, Provide technical training to the NOC personnel 
 • Perform supervisory duties in ensuring that work perform during the shift adheres to the standard operating procedure

PMO Expert

 • Full capability of PMO activities and project governance for mid or big size projects/programsa
 • Full responsibility of tracking and presenting status information to all involved parties in the project; 
 • Full customer facing position, ensure that the project requirements match customer standards; 
 • Establishment on account level end-to-end project management processes in accordance to the internal standards and best practices;
 • Planning, forecasting and delivering all PMO activities and services set up for the project/program
 • Ensure that the project meets the initially set strategic objectives with presenting clearly vital information, strictly following deadlines, reporting results and performance; pointing issues and establishing corrective actions;
 • Responsible and active participant in the project planning, scheduling, monitoring and control and reporting activities within the project;
 • Organizes and maintains all project related documentation and data as described and required by the standards and policies and agreed by the contract with all participants;
 • Support in multiple PMO activities.
 • Responsible to drive the processes of managing the project/program risks, change requests and general requirements, on project level
 • Maintaining and improving the team working environment by being actively involved with team work, knowledge sharing, open and honest input into discussion sessions on team issues or changes
 • Mentoring and coaching of junior PMO levels.

Špecialista Informačnej Bezpečnosti / Analytik

 • Zodpovednosť za informačnú bezpečnosť spoločnosti a jej rozvoj, spolupráca pri príprave stratégie IT bezpečnosti
 • Príprava a sledovanie dodržiavania akčných plánov
 • Skúsenosť s evidenciou, analýzou a riešením incidentov informačnej bezpečnosti
 • Znalosti techník narušenia informačnej bezpečnosti, aktívne sledovanie trendov
 • Spolupráca s externými dodávateľmi pri príprave a realizácii penetračných testov a bezpečnostných auditov
 • Skenovanie ICT zariadení pomocou NESSUS skenera zraniteľností, poradenstvo a aktívna spolupráca pri odstraňovaní zraniteľností
 • Skúsenosť s návrhom bezpečnostnej architektúry, nasadením alebo prevádzkou niektorej zo základných bezpečnostných technológií (FW, IPS, SIEM, DLP), správa systémov informačnej bezpečnosti
 • Správa a aktualizácie dokumentácie týkajúcej sa informačnej bezpečnosti
 • Účasť na projektoch týkajúcich sa IT bezpečnosti

Senior Recruitment Specialist

·       Collaborate and consult with the business to identify job requirements and develop an effective position profile, candidate specifications, and sourcing strategy that effectively market the opportunity.

·       Managing all the recruitment and selection work including pre-screening, interviewing, database administration, negotiating with             candidates, onboarding new hires.

·       Headhunting

·       Prepare evaluation records on the candidates and assist in decision process as well as maintain internal database and external postings.

·       Research and implement new ways of sourcing/attracting candidates and should be able to organize Job Fairs.

·       Participate on our ongoing recruitment events, in charge of communication with recruitment agencies.

·       Develop innovative, creative and proactive recruitment strategies to meet the business needs.

·       Working closely with the HR team in order to improve recruitment strategy and sourcing channels.

·       Working closely with Service Delivery and Operations Managers and other departments in order to reach specific recruitment targets.

·       Preparing relevant recruitment reports and statistics.