Recepčná

  • Uvítanie návštevníkov spoločnosti – kandidátov
  • Odpovedanie na telefonáty
  • Prepájanie hovorov
  • Zapisovanie odoslanej a prijatej pošty
  • Evidencia
  • Iné administratívne pomocné práce