Windows Migration Engineer

 • Provide onsite system migrations from Windows 7 to Windows 10
 • Windows 7 Update coordination
 • Office 365 support and rollout (OneDrive, Mailbox)
 • Encryption coordination (Bitlocker)
 • Upgrades, installs and troubleshoots Windows operating systems and software.
 • Provides administration of systems.
 • Perform troubleshooting analysis of servers, workstations and associated systems.
 • Act as main migration coordinator in the client environment
 • Recommend and schedule maintenance activities
 • Monitors system performance and implements performance tuning.
 • Support of the Windows OS of the client’s servers by complying with the ITIL standards

Incident Manager – zástup za MD

 • Zabezpečuje prevádzkovú efektívnosť a účinnosť procesu IcM
 • Pravidelné vyhodnocovanie procesu IcM
 • Proaktívne sledovanie spracovávaných incidentov v súlade s procesom IcM
 • Pravidelný monitoring incidentov a ich vývoja v jednotlivých skupinách
 • Pravidelné vyhodnocovanie kvality dokumentácie tiketov
 • Procesný tréning technických tímov DXC
 • Zabezpečenie informovanosti technických tímov pre procesne relevatné informácie
 • Eskalačný kontakt pre incidenty, kedy hrozí riziko prekročenia doby riešenia, riešenie nie je dostupné, prípadne niektorá zo supportných strán nespolupracuje
 • Zodpovedá za efektívnu spoluprácu medzi IcM a ostatnými procesnými manažérmi, ako aj technickými tímami
 • Zabezpečuje aktuálnosť procesnej dokumentácie
 • Zadáva podnety pre problém manažment v prípade opakujúcich sa incidentov
 • Sledovanie kvality tiketov
 • Definuje a implementuje zlepšenia procesu
 • Reporting Organizácia pravidelných IcM meetingov

Senior Application Developer

 • Software development in C# a ASP.Net environment  
 • Integration of developed products into client’s systems
 • Writing code, programming, testing and analyzing new application software
 • Actively developing software solutions for internal environment
 • Working with the newest trends from application development and solutions (BOT, IoT, RPA, WEB Applications, Cloud Applications)
 • SCRUM methodology

Junior BackUp Administrator

 • Communication with the customer on a professional level, cooperation with team members and other support teams are important part of the work.
 • Change management: preparation, acceptance testing and implementation of application related changes.
 • Security management: user management using standard tools.
 • Configuration management: maintain and keep up to date the configuration management administration.
 • Work on shifts (24/7 support)

 

Exchange System Administrator

Responsibilities:

 • Support Office 365/Exchange 2010/2013, Active Directory, and Windows Server 2008/2012
 • Ensure day to day operations (i.e., but not limited to performance monitoring, capacity management, event monitoring) of Outlook Client and supporting infrastructure (Exchange/O365) and the necessary actions are taken
 • Lead activities such as system builds, application installation, and configuration
 • Support and maintain email users currently on the Exchange and O365 environment
 • Support and maintain Active Directory infrastructure including identity management, Group Policy updates, Software updates, FSMO roles, DNS, DHCP, Sites, and services, etc.
 • Support of Windows Server systems as both Physical and Virtual Machines
 • Respond to escalation calls from the Help desk, Desktop support, and other IT teams to resolve issues, and perform maintenance
 • Perform day to day troubleshooting of Outlook issues, administration of mailboxes and Users accounts, and replication
 • Understand routing/Mail Flow and Set up Installation concepts
 • Perform day to day administration, support, maintenance, and monitoring of the MS Exchange 2010/2013 and O365 infrastructure
 • Provide technical direction and training to other IT personnel and solve interoperability issues
 • Enhance and maintain messaging system, and perform structural changes when necessary
 • Create and maintain task automation and monitoring tools
 • Evaluate new applications for resource impact and assist in troubleshooting malfunctioning applications
 • Work with team members to ensure operational and support coverage as required
 • Provide support and assistance to customers to identify and resolve technical problems
 • Email platforms support for Exchange and O365

Recepčná

 • Uvítanie návštevníkov spoločnosti – kandidátov
 • Odpovedanie na telefonáty
 • Prepájanie hovorov
 • Zapisovanie odoslanej a prijatej pošty
 • Evidencia
 • Iné administratívne pomocné práce

Recruitment Specialist

Responsibilities: 

 • Responsible for all the recruitment and selection work including pre-screening, organize and attend interviews (face-to-face and virtual), database administration, negotiating with candidates, onboarding new hires.
 • Prepare evaluation records on the candidates and assist in decision process as well as maintain internal database and external postings. 
 • Participate on our ongoing recruitment events
 • Preparing relevant recruitment reports and statistics.
 • Headhunting, proactively search for candidates through different platforms and channels;
 • Negotiate job terms with managers and candidates;
 • Process paperwork associated with hiring of employees;

Koordinátor testovacieho strediska

 • komunikácia so zákazníkmi/dodávateľmi/partnermi
 • správa certifikačného strediska
 • zabezpečenie plynulého chodu testovacieho centra
 • príprava mesačných reportov
 • príprava podkladov na fakturáciu
 • tvorba objednávok a faktúr v internom systéme
 • zabezpečovanie interných školení pre kolegov

Help Desk Operátor (s anglickým / nemeckým jazykom)

 • sledovanie dostupných monitorovacích nástrojov
 • prijímanie hovorov, prípadne emailov od zákazníka
 • zadávanie hovorov do nástroja na ich evidovanie
 • identifikovanie incidentov, ktoré treba urgentne vyriešiť
 • dodržiavanie help – desk štandardov významnej medzinárodnej spoločnosti
 • práca na smeny 24/7

Intermediate Network Support Engineer

 • From a technical perspective to work with TCP/IP, Security, LAN, WAN – devices and technologies
 • Provide technical consultancy and support
 • Manage and implement NW changes which are triggered by incident handling or execute NW normal, standard and routine changes (LAN, WAN and Security) Implement standard service requests from customers 
 • Ensure Processes are followed according to standard
 • Check that tools and documentation are up to date

Business Analyst

 • Meetings with stakeholders /customers, gathering critical information and requirements in the process automation field
 • Evaluating business processes, developing optimization strategies
 • Collecting data and further analysis
 • Budgeting and forecasting
 • Timely reporting
 • Basic programming tasks in specific tools
 • Create procedures, implement and maintain procedures

Presales Consultant

 • Komunikace se zákazníkem, specifikace poptávky, zjištění požadavků
 • Komunikace s technickým týmem, výběr vhodného řešení, návrh architektury
 • Příprava vhodného řešení, konzultace s obchodníkem a technickým týmem
 • Návrh a příprava technického popisu nabídky
 • Příprava kvotací a podkladů pro obchodní jednání
 • Prezentace řešení na obchodním jednání
 • Školení zákazníků a uživatelů
 • Prezentace na akcích a konferencích zaměstnavatele
 • Udržování přehledu o konkurenci a trhu
 • Příprava produktových materiálů (prezentací, letáků, kalkulátorů atd.)
 • Výběr a příprava optimální technologie nebo partnera pro produkt
 • Jednání s partnery a dodavateli (primárně HW v rámci SK i CZ)
 • Reporting a účast na vzdělávání