BEZPEČNOSŤ

Kontaktujte nás

Dáta sú často tým najcennejším aktívom firmy, a preto sa stávajú cieľom útokov rôznych hackerov či crackerov. Neustály technologický pokrok zvyšuje závislosť firiem na informačných technológiách. V Soitrone zastávame názor, že najlepšou ochranou je prevencia. Ponúkame komplexné bezpečnostné riešenia od fyzického zabezpečenia budov, technologickej ochrany sieťovej infraštruktúry až po bezpečnosť používaných systémov a aplikácií.

Naše bezpečnostné riešenia

SOITRON SECURITY SENSOR

Nenechajte sa zastrašiť potenciálnym ohrozením bezpečnosti vašej firemnej siete. Soitron Security Sensor je nami navrhnuté bezpečnostné riešenie, ktoré dokáže zanalyzovať sieťovú prevádzku, ako aj prenášaný obsah a upozorní vás na možné riziká vo vašej sieti. Viac…

.

FLOWMON AS A SERVICE

Potrebujete získať prehľad o dianí vo vašej firemnej sieti? Dokážete identifikovať podozrivé aktivity v sieťovej prevádzke? Flowmon as a Service prináša kombináciu špičkových technológií s odborným poradenstvom pri diagnostike a vyhodnocovaní potenciálnych hrozieb pre vašu IT infraštruktúru. Viac…

.

CISCO STEALTHWATCH

Cisco Stealthwatch je riešenie pre pokročilé zabezpečenie vašej infraštruktúry. Sleduje zmeny správania používateľov v sieti. Na základe zozbieraných údajov dokáže vyhodnotiť neštandardné správanie a v predstihu poukázať na možnú bezpečnostnú hrozbu. Viac…

Naša ponuka

Správne zabezpečenie IT infraštruktúry je výzvou. Spočíva najmä v efektívnom riadení a neustálom ladení bezpečnostných politík.
V našom portfóliu nájdete rokmi overené riešenia, ktoré vďaka neustálemu zdokonaľovaniu patria k svetovej špičke v tejto oblasti.

TRADIČNÉ BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIA

Bezpečnosť dát a informácií spracúvaných v elektronickej podobe tvorí integrálnu súčasť požiadaviek na akúkoľvek IT infraštruktúru. Je potrebné klásť dôraz na maximálnu stabilitu firemnej siete, zaistenie dostupnosti IT služieb a nákladovo efektívnu prevádzku. Tradičné bezpečnostné riešenia, s ktorými máme dlhoročné skúsenosti, sú zamerané predovšetkým na prevenciu.

POKROČILÉ ZABEZPEČENIE IT INFRAŠTRUKTÚRY

V dnešnej dobe sa kybernetická kriminalita a kreativita hackerov dynamicky rozvíja. Tradičné bezpečnostné mechanizmy už nie sú schopné dostatočne eliminovať moderné hrozby či cielené útoky. Ani nasadenie a využívanie najlepších prevenčných riešení neposkytuje účinnú ochranu a nedokáže zabrániť sofistikovanému útoku. Práve preto sme do nášho portfólia zahrnuli moderné riešenia pre pokročilé zabezpečenie IT infraštruktúry.

MANAŽMENT PRÍSTUPOV A IDENTITY POUŽÍVATEĽA

Požiadavky na zabezpečenie primeranej úrovne dôvernosti informácií idú ruka v ruke s riadením prístupu k dátam. Manažment identity používateľa počas celého životného cyklu zabezpečujú riešenia Identity manažmentu. Bezpečnostné politiky, týkajúce sa nakladania s informáciami, je možné pomocou DLP riešení prakticky vynucovať, auditovať a efektívne manažovať výnimky.

BEZPEČNOSTNÝ MONITORING

Nie je možné chrániť to, čo nevidno. Naše riešenia poskytujú neustály monitoring kľúčových komponentov IT infraštruktúry a vyhodnocujú vzájomné súvislosti udalostí z rôznych zdrojových systémov. Dokážu včas odhaliť bezpečnostné udalosti aj prevádzkové problémy. Tým znižujú ich dopad a skracujú dobu riešenia. Taktiež poskytujú podrobné informácie pre forenznú analýzu.

Služby

ANALYTICKÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY

Ponúkame analytické a poradenské služby v oblasti informačnej bezpečnosti a v oblastiach zabezpečenia súladu s príbuznou legislatívou. Pre vašu spoločnosť vieme pripraviť rôzne druhy analýz – analýzu biznis dopadov (BIA), analýzu rizík pomocou expertného nástroja RAMSES či GAP analýzy voči rámcom ISO 27001, GDPR, NIS alebo kybernetický zákon. Taktiež poskytujeme odborné poradenstvo v oblasti plánovania kontinuity IT služieb (IT continuity management & disaster recovery).

IDENTIFIKÁCIA BEZPEČNOSTNÝCH HROZIEB

V našom portfóliu nájdete aj čoraz aktuálnejšie služby zamerané na identifikáciu bezpečnostných incidentov a hrozieb v sieti zákazníka. Patrí sem Soitron Security Sensor pre krátkodobý audit, behaviorálna analýza siete poskytovaná ako kontinuálna služba bez nutnosti vstupných investícií, nadstavbové služby reakcie na bezpečnostné incidenty či Security Operations Center (SOC).

Prečo Soitron?

Ako systémový integrátori pôsobíme už viac ako 26 rokov v rôznych oblastiach IT biznisu, ktoré dôverne poznáme. Naše skúsenosti s návrhom, implementáciou a podporou rôznorodých technologických riešení sú tým najlepším predpokladom na efektívne a komplexné zavedenie bezpečnosti vo vašej organizácii.

Našim zákazníkom ponúkame neustálu podporu. Pri návrhu dizajnu bezpečnostných projektov dbáme na to, aby ste sa nestali obeťou vlastných predimenzovaných bezpečnostných opatrení. Snažíme sa, aby nami navrhnuté riešenia fungovali v súlade s vašou infraštruktúrou a spoločnou synergiou napomáhali k bezproblémovému chodu vašej spoločnosti.

Mohlo by Vás zaujímať

Prípadové štúdie

Kontaktujte nás