BEZPEČNOSŤ

Kontaktujte nás

Dáta sú často tým najcennejším aktívom firmy, a preto sa stávajú cieľom útokov rôznych hackerov, či crackerov. Neustály technologický pokrok zvyšuje závislosť firiem na informačných technológiách. Spoločnosti potrebujú stále viac a viac zabezpečiť ochranu svojich dát tak, aby udržali ich dôvernosť, integritu ale zároveň aj ich dostupnosť. Prax ukázala, že parciálna ochrana vybraných systémov nie je dostatočne efektívna a taktiež je drahšia ako komplexný prístup k bezpečnosti. V Soitrone zastávame názor, že najlepšou ochranou je prevencia. Ponúkame komplexné bezpečnostné riešenia od fyzického zabezpečenia budov, technologickej ochrany sieťovej infraštruktúry až po bezpečnosť používaných systémov a aplikácií.

Naša ponuka

Podporný systém pre riadenie rizík

Úspešná implementácia systémov pre riadenie rizík si vyžaduje zaangažovanosť vedenia spoločnosti. Bezpečnosť a riadenie IT rizík je totiž proces, ktorý je potrebné neustále prehodnocovať a zdokonaľovať. Tieto systémy musia byť súčasťou  obchodných procesov spoločnosti. (ISO/IEC 27005:2011, ISO/IEC 27001:2014)

NBA – Systém na detekciu anomálií

NBA programy sledujú aktivity, ktoré sa uskutočňujú priamo vo vnútri siete a jasne identifikujú všetky anomálie, ktoré môžu indikovať nebezpečenstvo (detekcia malvérov). NBA programy ušetria IT administrátorom čas, ktorý by museli tráviť lokalizovaním a riešením problémov v sieti.

SIEM – Správa bezpečnostných informácií a udalostí

Nástroj, ktorý vám pomôže udržať si prehľad o firemnej infraštruktúre, monitorovať udalosti, ktoré v nej prebiehajú a v neposlednom rade uchovávať a analyzovať získané dáta. Rozhodovania o ďalšom vývoji firemnej infraštruktúry môžu byť tak pre vašich manažérov a IT odborníkov jednoduchšie.

Ochrana a optimalizácia aplikácií

Prevádzka webových portálov a rôznych B2B online služieb predstavuje účinný nástroj pre komunikáciu s klientmi a obchodnými partnermi. Pre mnoho spoločností je preto existenčne kritické zabezpečenie dostupnosti týchto služieb, rýchly prístup k informáciám, ako aj zabezpečenie dôvernosti a integrity prezentovaných dát. Pre tento účel implementujeme plne reverzné proxy riešenia s web aplikačným firewallom, dvoj-faktorovou autentifikáciou a dedikovaným modulmi HSM.

Bezpečnostné aplikačné brány

Aplikačné brány efektívne chránia základné komunikačné kanály každej spoločnosti. Bez patričného technologického vybavenia, spoločnosť nedokáže definovanú bezpečnostnú politiku vynútiť a ani kontrolovať jej plnenie. Ochranu elektronickej pošty voči nevyžiadaným správam a malvéru realizujeme pokročilými antispamovými riešeniami a pre riadenie prístupu do siete Internet implementujeme proxy riešenia, ktoré sa ľahko integrujú do existujúcej infraštruktúry a neobmedzujú zamestnancov v produktivite.

DLP – Ochrana pred únikom dát

Citlivé dáta je potrebné chrániť nielen pred externými útokmi, ale aj proti neoprávnenej manipulácii vo vnútri samotnej organizácie. DLP systémy sa sústreďujú na kontrolu tak komunikačných kanálov akými sú e-mail, webmail, ftp, http atď., ako aj serverov a pracovných staníc a tak zabraňujú úniku cenných informácií.

Hardening infraštruktúry

Výrazný nárast bezpečnosti je možné dosiahnuť aj pomocou vhodného dizajnu siete a správnym aplikovaním sieťových prvkov. Network hardening ponúka zákazníkovi významné (alebo výrazné) a cenovo efektívne posilnenie bezpečnosti na sieťovej úrovni avšak s využitím už existujúcich aktívnych prvkov.

Konzultačné služby

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti bezpečnostných systémov vieme pomôcť našim zákazníkom taktiež v konzultačnej rovine. V našich poradenských službách zohľadňujeme najmodernejšie trendy, aktuálne potreby zákazníka, ako aj stav jeho IT infraštruktúry, pričom pri optimalizácii dizajnu riešenia kladieme dôraz na pridanú hodnotu v konkrétnej situácii.

Prečo Soitron

  • Ako systémový integrátori pôsobíme už viac ako 26 rokov v rôznych oblastiach IT biznisu, ktoré dôverne poznáme. Naše skúsenosti s návrhom, implementáciou a podporou rôznorodých technologických riešení sú tým najlepším predpokladom na efektívne a komplexné zavedenie bezpečnosti vo vašej organizácii.
  • Našim zákazníkom ponúkame neustálu podporu. Pri návrhu dizajnu bezpečnostných projektov dbáme na to, aby ste sa nestali obeťou vlastných predimenzovaných bezpečnostných opatrení. Snažíme sa, aby nami navrhnuté riešenia fungovali v súlade s vašou infraštruktúrou a spoločnou synergiou napomáhali k bezproblémovému chodu vašej spoločnosti.

Mohlo by vás zaujímať

Kontaktujte nás