ZVÝŠENIE DOSTUPNOSTI A BEZPEČNOSTI PORTÁLU DR SR

Jednou z hlavných úloh Daňového riaditeľstva je zabezpečiť fungujúci systém podávania daňových priznaní. Vzhľadom na stúpajúci trend elektronizácie, aj Daňové riaditeľstvo poskytuje od roku 2007 fyzickým a právnickým osobám možnosť elektronického podávania daňových priznaní prostredníctvom portálu DRSR a aplikácie eDane. Portál Daňového riaditeľstva bol v čase podávania daňového priznania vystavovaný značnému náporu návštevníkov, čo spôsobovalo časté problémy s podávaním elektronického priznania. Preto bolo v záujme Daňového riaditeľstva tento problém riešiť.
Pripadová štúdia bola publikovaná 02.11.2012

Požiadavky klienta

  • Optimalizácia vyťaženia aplikácie daňového portálu
  • Firewall riešenie s vysokou dostupnosťou

Naše riešenie

  • Nahradenie soft-balancingu hardvérovým load-balancerom
  • Implementácia a konfigurácia aplikačných prepínačov CISCO ACE 4710
  • Centrálne riešenie Cisco ASA firewallu „Spiker“ s vysokou priepustnosťou

Výsledok

Efektívne prerozdeľovanie vyťaženosti serverov

Výrazné zlepšenie dostupnosti aplikácií smerom k občanom

Zabezpečenie bezproblémového podávania elektronických daňových priznaní

GABRIEL BLESÁK

Account Manager spoločnosti Soitron a.s. (* projekt bol realizovaný v roku 2011)

Daňové riaditeľstvo získalo vďaka Soitronu adekvátne a správne nadimenzované riešenie, ktoré nie je síce priamo viditeľné pre užívateľov, avšak zabezpečuje bezproblémové fungovanie všetkých aplikačných a užívateľských služieb.