BCR ZVÝŠILA ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI IMPLEMENTOVANÍM RIEŠENIA FIREEYE

BCR (člen skupiny Erste Group) je najdôležitejšou finančnou skupinou v Rumunsku. Poskytuje univerzálne bankové operácie (v oblasti maloobchodu, korporátneho a investičného bankovníctva, treasury a na kapitálových trhoch) ako aj špecializované bankové služby súkromným spoločnostiam. V dobe, kedy rapídne rastie diverzita a počet bezpečnostných útokov orientovaných na finančné inštitúcie, sa BCR rozhodla implementovať riešenie FireEye a zvýšiť tak ochranu svojich klientov – skoršou detekciou a rýchlejším blokovaním útokov.
Pripadová štúdia bola publikovaná 28.03.2016

Požiadavky klienta

  • Implementovať doplnkové riešenie pre už používané aplikácie a systémy, ktoré bude schopné zabezpečiť včasnú ochranu namierenú proti pokročilým kybernetickým hrozbám.

Naše riešenie

  • Implementovanie bezpečnostného riešenia FireEye Network Security
  • Zabezpečenie rýchlej detekcie a rozpoznania kybernetických útokov, ktoré využívajú tzn. „0-day“ typy bezpečnostných dier
  • Včasná detekcia hrozieb pokročilého malvéru
  • Zavedenie riešenia, ktoré využíva bežné bezpečnostné nástroje chrániace databázy podpisov

Výsledok

BCR podstatne zvýšila rýchlosť detekcie a reakčnej doby pri odhaľovaní a odstraňovaní bezpečnostných incidentov

CHRISTIAN GOICEANU

Executive Manager of Security Management and Business Continuity, Romanian Commercial Bank

Využívaním riešenia FireEye Network Security sme schopní minimalizovať potenciálne dôsledky bezpečnostných incidentov. Úspešné vyriešenie akejkoľvek hrozby znamená v prvom rade eliminovanie jej negatívnych vplyvov a následne vyriešenie problému. Preto je jedným z kľúčových prvkov práve reakčná doba – nemôžeme si dovoliť brať na seba riziko neskorej detekcie problému.