SOITRON CHRÁNI MAILOVÉ SCHRÁNKY SPOLOČNOSTI SPP

Zamestnanci spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP je nadnárodná energetická spoločnosť) mesačne príjmu a odošlú vyše 200 tisíc mailov. Keďže vyše tri štvrtiny celosvetovej mailovej premávky tvorí nevyžiadaná pošta (spam), je prirodzené, že firma sa snaží, aby mailové servery a tým aj beztak preplnené schránky zamestnancov nezahlcovali neželané a potenciálne nebezpečné správy. Obzvlášť keď náklady na spam – či v už v podobe zníženia produktivity zamestnancov, ale aj zvýšených nákladov na potrebné prenosové kapacity, či úložný priestor – sú enormné.
Pripadová štúdia bola publikovaná 12.02.2013

Požiadavky klienta

  • Zabrániť neželanému a potenciálne nebezpečnému zahlcovaniu firemných mailových schránok spamom
  • Znížiť náklady, ktoré spam prináša v podobe zahlcovania prenosových kapacít a diskových priestorov
  • Zvýšiť ochranu firemnej počítačovej siete a firemných dát eliminovaním
    bezpečnostných rizík, keďže spam máva často podobu podvodných emailov alebo obsahuje škodlivý softvér

Naše riešenie

  • Posúdenie dizajnu celej podnikovej siete
  • Nasadenie hardvérovo-softvérového riešenia Cisco IronPort, ktoré je výkonné, vysoko dostupné a škálovateľné podľa budúcich potrieb podniku

Výsledok

Odbremenenie IT oddelenia. Vďaka karanténe sa informatici nemusia zaoberať dopytmi používateľov, ktorí nevedia nájsť očakávané e-maily a nezaťažuje ich ani prevádzka IronPortu, ktorý je vo veľkej miere autonómny.

Odľahčenie celej IT infraštruktúry, ktorá nie je zahltená spamom

Zníženie bezpečnostných rizík, či už v podobe prieniku škodlivého softvéru do firemnej siete alebo úniku podnikových dát.

MAROŠ RAJNOCH

Produktový Manažér Soitron, s.r.o. (*projekt bol realizovaný v roku 2012)

Ideálny bezpečnostný systém je taký, o ktorom zákazník ani nevie, že ho má.