STABILNÁ A BEZPEČNÁ PODNIKOVÁ SIEŤ S DÁTOVÝM CENTROM NAPOMÁHA PROSPERITE SPOLOČNOSTI OMS

Spoločnosť OMS je v súčasnosti najväčším výrobcom svietidiel v strednej a východnej Európe. S rastom spoločnosti však rástli aj nároky na jej IT infraštruktúru. Jej celkový zlý stav negatívne ovplyvňoval produktivitu vo firme. Po prípade, keď v serverovni skolabovalo diskové pole, došlo aj k strate dát a vynútenému zastaveniu výroby na niekoľko dní, bolo už viac než isté, že musí prejsť radikálnym redizajnom sieťovej infraštruktúry.
Pripadová štúdia bola publikovaná 18.12.2014

Požiadavky klienta

  • Vybudovať modernú a stabilnú IT infraštruktúru, ktorá bude pripravená na ďalší rast firmy
  • Eliminovať výpadky, slabú priepustnosť a odozvu siete
  • Ochrániť podnikovú sieť pred prienikmi vírusov a iného škodlivého malvéru
  • Zabezpečiť plynulosť výroby aj celkovej prevádzky podniku
  • Zjednodušiť správu IT infraštruktúry a odbremeniť IT oddelenie od prácnej a  zdĺhavej údržby

Naše riešenie

  • Kompletné prebudovanie jadra siete a dátového centra
  • Prerobenie sieťovej prístupovej vrstvy v administratívnych a technologických priestoroch
  • Zabezpečenie siete – ochrana emailovej komunikácie a prenosu webových dát
  • Vybudovanie wifi riešenia v režime vysokej dostupnosti, s povoleným výpadkom do 3 sekúnd

Výsledok

Vytvorenie IT infraštruktúry, ktorá podporuje biznisové aktivity spoločnosti a umožňuje jej fungovať bez výpadkov a tým aj bez administratívnych alebo výrobných prestojov

Eliminácia hrozieb, ktoré pre podnik znamenali zavírené emaily a prítomnosť malvéru.

Vytvorenie predpokladov pre automatizáciu a zefektívnenie monitoringu výroby či logistiky

Zlepšenie odozvy a priepustnosti siete, ktoré zabezpečilo zvýšenie komfortu, efektivity práce a produktivity zamestnancov

Stabilizovanie siete, čo umožňuje administrátorom sústrediť sa na dôležité úlohy a nestrácať čas ”troubleshootingom” bežných problémov

JÁN VACULA

Manažér pre IT spoločnosti OMS (*projekt bol realizovaný v roku 2014)

Uvedomovali sme si, že podnik potrebuje solídnu a spoľahlivú IT infraštruktúru, ktorá bude fungovať takmer bezstarostne a s minimálnymi nákladmi na údržbu. V riešení od Soitronu sme videli veľký potenciál, keďže navrhnutá infraštruktúra je natoľko moderná a stabilná, že je schopná zabezpečiť plynulý chod našej výroby aj v prípade ďalšieho rozširovania spoločnosti.