V SOITRONE SME “ZAMESTNALI” ROBOTA, KTORÝ POLHODINOVÝ PROCES ZVLÁDNE SÁM ZA 30 SEKÚND

Noví zamestnanci potrebovali k svojej práci často rôzne prístupy, ktoré nemali pripravené ku dňu nástupu do zamestnania. Riešili to individuálne naprieč viacerými oddeleniami a často s tým stratili veľa svojho času, ale aj času ďalších kolegov. Rozhodli sme sa preto, že si na onboarding proces posvietime.
Pripadová štúdia bola publikovaná 10.03.2019

požiadavky

  • Urýchliť, uľahčiť a spresniť onboarding proces (proces nástupu nového zamestnanca), ktorý súvisí s veľkým množstvom administratívnych úkonov.
  • Odbremeniť od tejto administratívy čo najviac ľudí.
  • Minimalizovať chybovosť pri procese (nesprávne vyplnené údaje a podobne).

Riešenie

  • Automatizácia onboarding procesu prostredníctvom RPA (robotická procesná automatizácia).
  • Zmapovanie všetkých úkonov, ktoré vykonávali ľudia pri nástupe nového zamestnanca.
  • Optimalizácia slabých miest v interných procesoch.
  • Zadefinovanie pravidiel automatizácie, naprogramovanie softvéru, testovanie a nasadenie do plnej prevádzky.

výsledky a prínosy

Onboarding proces sa skrátil z pol hodiny na 23 sekúnd.

Rutinnú agendu zvládne namiesto 5 ľudí jeden robot. Tí získali priestor pre dôležitejšie pracovné úlohy.

Upratali sme interné procesy a databázy, eliminovali sme chybovosť.