ÚSPEŠNÁ MIGRÁCIA PROPRIETÁRNEHO MONITORINGOVÉHO RIEŠENIA NA DOHĽADOVÚ SLUŽBU

V Soitrone sme sa pred niekoľkými mesiacmi ocitli na križovatke, kedy bolo potrebné spraviť dôležité rozhodnutie. Prevádzkovať vlastné proprietárne riešenie alebo ísť cestou monitoringu ako služby. Prvá možnosť predstavovala finančne náročnejší a zároveň zložitejší prístup, pričom bolo potrebné rátať so zabezpečením certifikovaných špecialistov a s nákladmi v podobe licenčných poplatkov. Druhá alternatíva však so sebou priniesla veľké množstvo výhod.
Pripadová štúdia bola publikovaná 25.07.2016

Stav pred migráciou

  • Nákladný enterprise systém založený na licenciách per server, per aplikácia
  • Povinnosť platby za servisný kontrakt počas celého obdobia
  • Nejasný model licencovania a s tým spojené vysoké náklady
  • Poplatky za extra rozšírenia a nové moduly
  • Nutnosť zamestnávať trénovaných a certifikovaných ľudí

Stav po migrácii

  • Jasný systém, bez poplatkov za licencie na server, per aplikácia
  • Výrazné poníženie celkových nákladov
  • OpenSource softvér
  • Voľne dostupné extra rozšírenia a moduly
  • Zvyšená miera flexibility, škálovatelnosti a dostupnosti

Výsledok

Prehľadný a fixný cenový model na celé dohodnuté obdobie.

Flexibilita v modifikácii riešení, bez nadväznosti na vývojový cyklus.

SLA s parametrami na mieru. Service Desk a incident manažment v rámci SLA.

Platba len za skutočne využité služby.

IVAN KOLLÁR

Senior Monitoring Consultant (Soitron, s.r.o.)

Vďaka novému riešeniu, ktoré bolo modifikované na základe našich požiadaviek a potrieb, sa nám podarilo znížiť operatívne náklady o 80%. Migrácia na novú infraštruktúru trvala 3 mesiace a prebehla bez problémov a akýchkoľvek výpadkov našich služieb.