Novinky
17. září 2020

Průzkum společnosti SOITRON – IT VIZE

Kyberbezpečnost na druhé koleji, digitální dluh českých firem a kam směřuje firemní IT? – to jsou některá témata, která vyvstala z našeho průzkumu.

Náš průzkum probíhal v první polovině roku 2020 ve spolupráci s vybranými zástupci českých firem a studenty Vysokého učení technického v Brně za účelem zjištění aktuálních trendů v IT a jeho směřování. Vstupy jsme během prázdnin zpracovávali a výsledky přestavili začátkem září.

Naši respondenti odpovídali na otázky z oblasti digitalizace, automatizace a robotizace či využití technologie chatbotů, mailbotů a voicebotů v komunikaci. Dalším odvětvím byla hyperkovergence a její možný vliv na potřebný počet IT odborníků ve firmách, bezpečnosti sítí s otázkou řešení sdílení dat a využití cloudu a oblast internetu věcí (IoT).

Hloubkových rozhovorů se účastnilo celkem 9 zástupců tuzemských společností s IT odborností a rozhodovacími pravomocemi v rámci společnosti. Anketu zodpovědělo celkem 100 studentů VUT v Brně a 50 nezávislých IT odborníků.

FIRMY CHTĚJÍ SPLATIT TECHNOLOGICKÝ DLUH

Pro tři čtvrtiny dotazovaných firem jsou vybrané automatizované IT technologie v současné době zásadní a nedovedou si efektivní fungování bez nich představit. Avšak i v 21. století se najdou takové podniky, které ještě řeší řadu procesů manuálně a jsou oproti současné praxi a trendům mnohdy až 14 let pozadu. Právě těmto firmám se upozaďování digitalizace během krize vymstilo, i když je nutné říci, že COVID-19 v některých společnostech značně urychlil implementaci nových technologií.

Bez ohledu na krizi u naprosté většiny firem není možné v případě IT technologií hledět daleko do budoucna. Jejich plány proto počítají s vývojem ve střednědobém horizontu a převládají akční plány na období jednoho až tří let. Jednou z překážek je pomalé zavádění nových technologických postupů, kdy od zadání projektu přes jeho implementaci až po plné spuštění většinou uplyne jeden a půl až dva roky. Za tu dobu se v oblasti IT technologií objeví nové směry a trendy, které ale většinou do již rozjetých projektů nelze zahrnout. „Jít s trendy je prakticky nemožné. Technologie se neustále vyvíjí a ve chvíli, kdy se povede nějaké řešení implementovat, už jsme opět pozadu. Neustále se snažíme zpoždění alespoň snížit na maximálně tři čtyři roky,“ potvrzuje Miroslav Jakub, IT manažer společnosti TIPSPORT.

KYBERBEZPEČNOST JE PRIORITOU, ALE NE BĚHEM PANDEMIE.

Bezpečnost je pro všechny firmy prioritou, nicméně během pandemie ji řada z nich upozadila. Že se nejedná o vhodné řešení, potvrzuje fakt, že průměrné odhalení kybernetického útoků trvá až 214 dní. Řada firem proto může zjistit důsledky svého neuváženého jednání až na Vánoce.

ÚSVIT ROBOTŮ A REKVALIFIKACE

Přetrvávající nedostatek kvalifikovaných odborníků zapříčiní nástup automatizace a robotů. I přestože dochází k jejich zavádění, neznamená to nutně hromadné uvolňování zaměstnanců. Podniky se snaží zaměstnance držet a z uvolněných pozic přeškolit na nové, nebo jim dávají jinou kvalifikaci, která je udrží ve firmě.

ZMĚNA PŘŮSTUPU FIREM KE CLOUDOVÝM SLUŽBÁM

S kybernetickou bezpečností a ochranou dat také úzce souvisí zavádění cloudových služeb do fungování některých společností. Většina dotazovaných se shoduje v tom, že nabídka cloudových řešení je velmi bohatá, a proto o ní často přemýšlejí. Přesto si některé společnosti, především ty, které pracují s osobními údaji klientů (finanční instituce, sázkové kanceláře apod.) rády drží údaje ve svých datových centrech.

Hromadný přesun zaměstnanců k modelu práce z domova nicméně ukázal mezery v zajištění sdílení souborů z a do firemní sítě i problém s neuváženým používáním nezabezpečených platforem. Pro zajištění relativně běžného pracovního procesu i v rámci krize musí zaměstnavatelé do budoucna svým lidem poskytnout přístup k potřebným datům. Nedůvěře vůči shromažďování dat mimo organizaci tedy nejspíš odzvonilo.

ZAUJAL VÁS NÁŠ PRŮZKUM?

Podívejte se na další výstupy a co o našem průzkumu napsali média:

CHCETE KONTAKTOVAT NAŠE ODBORNÍKY?

Zaujalo vás některé z témat v průzkumu? Pokud máte jakékoli otázky týkající se kyberbezpečnosti, cloudu, hyperkonvergence, RPA, IoT, voicebotů, chatbotů, mailbotů, infrastrukutury, videokonferenčních zařízení atd., nechte nám kontakt a naši specialisté vám rádi poskytnou nezávaznou konzultaci.