Manažeři Bratislavské teplárenské získali reálný přehled o citlivých datech ve firmě

Na základě zákonu o kybernetické bezpečnosti z roku 2018 musí konkrétní podniky poskytující takzvané základní nebo digitální služby zajistit zvýšenou bezpečnost svých dat. Patří sem i BAT. Dat, která klient potřebuje ochránit, je spousta: osobní údaje vlastních zaměstnanců, informace o zákaznících a jejich spotřebě až po finanční údaje apod. Na prevenci vůči úniku dat si vybrali balík Safetica DLP. Úkolem Soitronu, držitele certifikátu „Gold Partner“ od developera Safetica Technologies, bylo zajistit hladké technologické nasazení.
Případová studie byla publikována 23.03.2020

Požadavky

  • Nasadit ve společnosti řešení Safetica DLP na prevenci úniku dat (DLP = Data Loss Prevention).
  • Zajistit soulad vnitrofiremních procesů a technologií s požadavky nové legislativy (GDPR a zákon o kybernetické bezpečnosti).
  • Využít příležitost a aktualizovat stávající postupy nakládání s citlivými údaji tak, aby byly v souladu nejen se zákonem, ale i s očekáváními vedení společnosti.

Řešení

  • Zmapování způsobů a podob zpracování dat pomocí modulu Safetica Auditor – odkud data přicházejí, jak vznikají, jak se s nimi nakládá a kam směřují dál.
  • Klasifikace dat podle obsahu, původu a dalších metadat.
  • Vytvoření pravidel (zásad) pro různé kategorie citlivých údajů.
  • Proškolení IT týmu klienta.

Výsledky a přínosy

Získání přehledu a kontroly nad daty ve firmě.

Nové analýzy a statistiky o datových tocích ve firmě.

Źádné neoprávněné nakládání s citlivými údaji.

Systém notifikací, který upozorňuje uživatele, aby věnoval zvýšenou pozornost datům, s nimiž právě přichází do kontaktu.