INOVATIVNÍ APLIKACE V NEMOCNICI NOVÉ GENERACE STOJÍ NA KOMUNIKAČNÍ SÍTI OD SOITRONU

INOVATIVNÍ APLIKACE V NEMOCNICI NOVÉ GENERACE STOJÍ NA KOMUNIKAČNÍ SÍTI OD SOITRONU

Nemocnice v Michalovcích je jiná než ostatní zdravotnická zařízení na Slovensku a to organizačně, dispozičně i z pohledu technologického vybavení. Zdravotnické zařízení až po střechu plné technologií, jaké nemají na Slovensku obdoby, se neobejde bez mimořádně stabilní a bezpečné počítačové sítě s vysokou dostupností.
Nemocniční řetězec Svet zdravia si k zabezpečení komunikační infrastruktury vybral společnost Soitron, která splnila nejen přísná kvalitativní kritéria a nabídla konkurenceschopnou cenu, ale garantovala také mimořádně rychlou realizaci projektu.
Případová studie byla publikována 02.09.2019

Případová studie

Požadavky

 • Vybudovat kompletní síťové infrastruktury včetně WiFi sítě pro nově postavenou
  nemocnici Svet zdravia v Michalovcích.
 • Zajistit konektivitu různých zařízení, přístrojů a softwarových systémů včetně možnosti bezdrátového připojení pro návštěvníky nemocnice.
 • Vytvořit předpoklady pro zavedení inovativních aplikací a pro bezproblémový
  provoz nemocnice, která v rámci svých procesů do velké míry využívá moderní technologie a digitalizaci.

Řešení

 • Návrh, dodávka a instalace síťové infrastruktury postavené na platformě Cisco a vybudování WiFi sítě v prostorech nemocnice.
 • Zajištění ochrany sítě proti útokům nebo únikům citlivých údajů.
 • Instalace nástrojů pro správu a zabezpečení sítě do soukromého cloudu zákazníka.

Výsledky a přínosy

Stabilní, spolehlivá a bezpečná síťová infrastruktura, která je nezbytná pro bezproblémové fungování interních procesů a pro konektivitu pacientů.

Vytvoření technologických předpokladů pro zvyšování bezpečnosti pacientů, například v souvislosti s podáváním léků.

Možnost efektivně analyzovat a identifikovat případné problémy s konektivitou jednotlivých zařízení a systémů díky detailnímu náhledu do komunikačních toků, což zjednodušuje přidávání novinek do technologické výbavy nemocnice.

Tři v jednom, nový intranet Medirex Group

TŘI V JEDNOM, NOVÝ INTRANET MEDIREX GROUP

Společnost Medirex GROUP zabezpečuje komplexní laboratorní diagnostiku pro zdravotnická zařízení po celém Slovensku. Poskytuje služby stovkám poliklinik, nemocnic či všeobecných a specializovaných ambulancí. Provozuje technologicky nejmodernější a největší centrální laboratoř nejen na Slovensku, ale i ve střední Evropě. Denně vyšetří vzorky od 7-10 tisíc pacientů. Poskytuje zdravotní péči prostřednictvím služeb Nemocnice v Malackách či geriatrického centra SENIOR. Medirex GROUP ACADEMY se věnuje vědě a výzkumu ve zdravotnictví, jakož i podpoře vzdělávání.
Případová studie byla publikována 11.07.2016

Požadavky klienta

 • modernizovat zastaralý intranet tak, aby byl přehlednější a aby na něj mohli oprávnění pracovníci publikovat informace bez asistence IT oddělení
 • zpřehlednit a zefektivnit řízení dokumentace
 • zlepšit management porad, aby se daly snadno dohledat nejen základní informace o poradě, ale sledovat i plnění úkolů a projektů, které z nich pro jednotlivé pracovníky či týmy vyplynuly
 • vytvořit efektivní nástroj na podporu interní komunikace ve společnosti tak, aby bylo možné budovat firemní kulturu a sdílet navzájem informace ze života společností Medirex GROUP

Naše řešení

 • vytvoření portálu postaveného na platformě Microsoft SharePoint, která podporuje podnikovou komunikaci, spolupráci a sdílení dokumentů
 • využití vestavěných možností SharePointu
 • vývoj speciálních nástrojů a přizpůsobení systému tak, aby vyhovoval specifickým požadavkům zákazníka

Výsledek

Živý, neustále aktualizovaný portál s nejnověšími firemními správami, kalendářem událostí i monitoringem médií.

Zpřehlednění dokumentace - vždy je jasné, zda je dokument platný, kdo ho kdy upravoval, kdo schválil, případně jak vypadaly předešlé verze

Efektivnější a adresnější (pro jednotlivé divize či oddělení) zveřejňování obsahu.

Systém pro elektronický koloběh a schvalování faktur.

Možnost vyhledávat informace i lidí, například podle jména a příjmení, emailové adresy či čísla klapky.

Efektivní systém reportingu s dosahem na nižší úrovně řízení.

Zlepšení plánování porad a vytvoření nástroje, který dává manažerům přehled o tom, kdo na čem pracuje a kdy je plánovaný termín dokončení úlohy, či projektu.

PAVOL PLEVA

Applications Business Unit Manager Soitronu

Prokázali jsme, že umíme naplno využít nejen vestavěné možnosti SharePointu, ale také přizpůsobit a doladit systém tak, aby vyhovoval specifickým požadavkům zákazníka.