Novinky
5. mája 2011

Speech & Brunch Štrbské Pleso: Základným predpokladom úspešného lídra je spoľahlivý tím

V hoteli Kempinski na Štrbskom Plese sa vo štvrtok 5. mája uskutočnilo už tretie zo série diskusných stretnutí osobností slovenského biznisu. Pozvanie Soitronu prijali predstavitelia významných spoločností z prešovského a žilinského kraja, aby spolu s Petrom Zálešákom, zakladateľom a spolumajiteľom spoločnosti Nay diskutovali o vrcholoch a pádoch v podnikaní.

Jedným z najväčších očakávaní, s ktorým na brunch prišli zástupcovia manažmentu spoločností Baliarne obchodu Poprad, MoellerTech Slovakia, Nemocnica Poprad, PVPS, Chemosvit a Tatrakon a ďalších, bolo diskutovať o problematike odovzdania vedenia firmy. Zaujímalo ich tiež ako sa vysporiadať so syndrómom vyhorenia, ktorý často postihuje vrcholových manažérov.

Úvodné slová pána Zálešáka patrili spomienkam na podnikateľské začiatky v spoločnosti Nay, ktorá je v súčasnosti najväčším predajcom spotrebnej elektroniky u nás. V čase vzniku spoločnosti v roku 1992 boli skúsenosti s podnikaním naozaj kuriózne. Okrem tvrdých konkurenčných bojov na pomerne nezrelom trhu, museli čeliť rôznym, pre súčasný biznis nepochopiteľným výzvam. Malé franchisingové predajne napríklad zakladali v čase, kedy ešte ani netušili, že tento odbytový systém má svoje odborné pomenovanie a nazvali ho vlastným menom – „Malokarpatský diktát“. Až neskôr pod značkou Nay začali budovať vlastné predajne.

Rok 1998 bol pre tento biznis ďalší prelomový. Začali vznikať prvé veľkoplošné predajne a okrem sortimentu sa začal postupne meniť aj trh, elektronika lacnela. V tomto čase, keď na Slovensku nestál ešte ani jeden hypermarket, sa rozhodli postaviť prvý elektrodom. S novým systémom predaja samozrejme prišli aj nové problémy. Museli sa vysporiadať s únikmi tovaru, ktoré mali na svedomí vlastní zamestnanci. Takého situácie však pán Zálešák ani s odstupom času nevníma čisto negatívne, podľa jeho slov to vždy bola príležitosť poučiť sa a robiť veci lepšie. Medzi zúčastnenými to rozprúdilo živú diskusiu o lojalite a dôvere vo vlastných zamestnancov. Lojalitu a vnútornú motiváciu podľa pána Zálešáka treba vnímať na viacerých úrovniach riadenia firmy. Pri vrcholových pozíciách je silná motivácia a lojalita zamestnancov nevyhnutná, smerom nižšie klesá, čo je spojené s vyššou fluktuáciou na týchto pozíciách. Ako veľmi dôležitý vníma prístup a jednanie nadriadeného. Ako tvrdí, on sám nikdy nebol direktívnym typom, ale skôr podporným, ktorý sa snaží vlastných ľudí nadchnúť pre spoločnú vec. Hostia sa počas diskusie zhodli na dôležitosti úprimnosti vo vzťahoch nielen v rámci manažmentu, ale každým smerom. Duch firmy, lojalita a garancie, že firma má o zamestnanca záujem – sú podľa nich základné parametre pre rast firmy.

Ďalšou zaujímavou témou, ktorú hlavný hosť brunchu načal bola budúcnosť retailu. Ten sa podľa neho bude stále viac integrovať s online biznisom, no variant, že elektrodomy postupne zaniknú nepripúšťa. Zakladá na nevyhnutnosti viackanálového predaja a prvé výsledky tejto stratégie by mali zákazníci pocítiť už tento rok. Debata ďalej prešla k výchove nasledovníka na manažérskej stoličke. Vhodný adept na nasledovníctvo vraj musí spĺňať viaceré manažérske a ľudské kritériá, ako napríklad schopnosť motivovať, nadchnúť ľudí, správne rozdeľovať úlohy a mať rovnaký pohľad na biznis ako jeho predchodca. Nevyhnutné sú skúsenosti z daného biznisu. Ako najdôležitejšiu podmienku úspešného lídra označil správny a spoľahlivý tím okolo. Na záver zúčastnení otvorili tému vyhorenia. Ako jednu z možností prevencie tohto častého problému pán Zálešák odporúča udeľovať zamestnancom viac právomocí rozhodovať a nevyhnutnosťou je schopnosť delegovať.

Počas brunchu bolo naplnené aj ďalšie z očakávaním hostí, a to otestovať si jednu z najmodernejších technológií Telepresence na vlastnej koži. Toto stretnutie bolo totiž možné uskutočniť vďaka využitiu tejto najnovšej video technológie, ktorá slúži ako veľmi efektívna alternatíva osobných stretnutí. Peter Zálešák tak spolu s moderátorkou Andreou Vadkerti mohli komunikovať s publikom „ako naživo“, napriek tomu že s hosťami, ktorí sa nachádzali v hoteli Kempinski na Štrbskom Plese diskutovali z centrály Soitronu v Bratislave.

V úspešnej sérii brunchov pokračuje Soitron už 19. mája v Trnave. Predstavitelia kľúčových spoločností trnavského kraja budú mať možnosť diskutovať s pánom Petrom Krúpom, riaditeľom pre controlling spoločnosti Hubert J.E. o budovaní tradičnej slovenskej značky.

Spoľahlivú konektivitu stretnutí zabezpečuje spoločnosť GTS.