Novinky
21. júna 2011

Speech & Brunch Banská Bystrica: Ľudí nemôžeme riadiť, ale viesť

21. júna sa uskutočnilo posledné zo série Speech & Brunch stretnutí, na ktorom sa zišli významní predstavitelia spoločností z banskobystrického regiónu. Účastníci brunchu sa nachádzali v krásnom prostredí hotela Kaskády v Sliači – Sielnici a v centrále Soitronu v Bratislave tentokrát po boku Andrey Vadkerti sedel pán Zoltán Demján, vrcholový horolezec a zároveň najúspešnejší biznis kouč na Slovensku, ktorý sa vo svojom rozprávaní venoval predovšetkým problematike vedenia a riadenia ľudí v spoločnosti.

Pán Demján už od začiatku zdôrazňoval veľký rozdiel medzi „riadením“ a „vedením“ ľudí. Riadenie ľudí je v jeho očiach zastaraným pojmom, ľudí bolo možné riadiť v minulom období, kedy bolo prostredie stabilné a predpovedateľné a jednotliví zamestnanci boli ľahko nahraditeľní. V súčasnosti sa však nachádzame v období „znalostného veku“, kedy si ľudia uvedomujú svoju dôležitosť vo firme a hlavne svoju slobodu voľby. Nemožno ich riadiť z pozície moci, je potrebné ich viesť. Človek už neprináša do firmy iba svoje „ruky a chrbát“ ako to bolo v minulosti, ale aj svoju „dušu a srdce“. Úlohou manažéra je uvedomiť si tento rozdiel, podporovať potenciál jednotlivých zamestnancov a rozvíjať ich jedinečný talent. Z „ľudských zdrojov“ sa tak stávajú „ľudia“.

Prítomní účastníci sa s pánom Demjánom zhodli, že úroveň dôvery v slovenských firmách je veľmi nízka. Ako dôvod uviedol ľudské vnímanie postavenia vo firme, ktoré je poznačené najmä strachom a neistotou, čo sa odzrkadľuje aj v správaní zamestnancov. Aby sme sa posunuli vpred, je potrebné odstrániť túto neistotu, zmeniť vnímanie svojho postavenia, byť otvorení a budovať vzájomnú dôveru. Mentálne nastavenie je kľúčom k úspechu. Pocit istoty, ktorý strácame najmä pri zmenách a prekonávaní prekážok, by sme mali nachádzať v hodnotách. „Nezažívame ekonomickú krízu, ale krízu hodnôt.“ – tvrdí Demján dodávajúc, že ľudia sa v súčasnosti čoraz viac odkláňajú od základných hodnôt, morálky a ich významu. Ak sa budeme držať morálnych princípov, aj ostatné sféry budú fungovať. Človek by sa mal viac usmievať, viac dôverovať, budovať priateľské vzťahy a hovoriť pravdu.

Prítomných účastníkov zaujala najmä problematika motivácie a udržania si kľúčových zamestnancov. Pán Demján hovorí, že na vytvorenie motivačného prostredia je potrebné pristupovať k ľudským bytostiam ako k štvordimenzionálnym osobnostiam, pričom rozlišujeme tieto 4 zložky osobnosti:

 

  • Fyzická inteligencia (PQ), ktorá sa týka všeobecného biorytmu a fungovania tela, ktoré sú zamestnávateľom uspokojované prostredníctvom zabezpečenia vhodného pracovného prostredia a hlavne finančným ohodnotením pracovníka,
  • Mentálna inteligencia (IQ), ktorú manažéri rozvíjajú prostredníctvom vzdelávania a rozvíjania individuálnych potrieb svojich podriadených,
  • Emocionálna inteligencia (EQ) – schopnosť vytvárať a udržiavať dlhodobo kvalitné vzťahy medzi ľuďmi, pričom rozvíjať by sa mala najmä dôvera a komunikácia,
  • Duchovná inteligencia (SQ) reprezentovaná duchovnými hodnotami, ktoré by mali byť v súlade s univerzálne platnými princípmi (nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe).

V ideálnom prípade by mali byť rozvíjané všetky štyri spomínané sféry osobnosti. Pri zanedbaní čo i len jednej z nich sa dostáva daný človek do stresu, ktorý negatívne pôsobí aj v jeho pracovnom živote. V slovenských firmách sa v súčasnosti manažéri zameriavajú na prvé dve spomínané sféry – zabezpečuje sa pracovníkom vhodné pracovné prostredie, sú odmeňovaní platom a rôznymi benefitmi, majú možnosť vzdelávania a rozvíjania svojho talentu. Na druhé dve sféry sa však zabúda. V súčasnom „znalostnom“ veku by mali byť všetky štyri sféry v rovnováhe, okrem spomínaného, by sa mali budovať kvalitné vzťahy a nemalo by sa zabúdať na podporu hodnôt a ich integritu.

Záverečná diskusia medzi prítomnými sa týkala najmä dôležitosti lídrov v skupinách. Účastníci sa zhodli v tom, že vo väčšine veľkých korporácií sa pojem „líder“ skloňuje veľmi často, ale v praxi sa s ním už nestretávame. Pán Demján to odôvodnil tým, že procesy veľkých spoločností boli nadimenzované v priemyselnom veku a je veľmi ťažké ich flexibilne meniť. Podľa jeho presvedčenia sú veľké kolosy odsúdené na zánik a neprekvapilo by ho, ak by veľké spoločnosti začali pomaly ustupovať.

Pán Demján, rovnako ako aj témy týkajúce sa riadenia a vedenia ľudí, boli veľkým lákadlom, o čom svedčí aj doposiaľ najpočetnejšia účasť zo strany pozvaných. V Banskej Bystrici sme uzavreli úspešnú sériu diskusných stretnutí Speech & Brunch, ktoré postupne spojili Bratislavu so všetkými krajskými mestami na Slovensku. Aj toto stretnutie, podobne ako všetky predošlé, bolo sprostredkované prostredníctvom najmodernejšej video – technológie TelePresence, ktorá zabezpečila „life – like“ dojem celého rozhovoru a ukázala sa ako veľmi efektívna alternatíva osobných stretnutí.

Spoľahlivú konektivitu stretnutí zabezpečuje spoločnosť GTS.