Novinky
7. februára 2012

Soitron získal certifikát ISO 20000-1

V januári 2012 sa v Soitrone uskutočnil certifikačný audit Systému riadenia IT služieb podľa normy ISO/IEC 20000-1:2011. Na základe splnenia všetkých požiadaviek certifikačnej normy nám audítorskí pracovníci z TUV NORD odporučili udeliť certifikát pre ITSMS (IT Service Management System, ISO 20000-1). Ide vôbec o prvú certifikáciu podľa novej verzie normy ISO/IEC 20000-1:2011, ktorá vyšla v roku 2011.

Auditom prešiel nielen slovenský Soitron, rovnaké osvedčenie bude udelené aj našej českej pobočke Soitron, s.r.o.

Získanie tohto osvedčenia považuje Soitron za veľký úspech. Podľa oficiálneho zoznamu medzi existujúcich držiteľov certifikátu ISO 20000-1 v súčasnosti patria iba 3 spoločnosti na Slovensku. V Českej republike týmto certifikátom disponuje 23 spoločností.