Novinky
15. apríla 2015

Soitron Videonet

Efektívna komunikácia je základom dosiahnutia úspechu v dnešnom rýchlo sa meniacom prostredí. Moderné technológie vám ponúkajú riešenie, ktoré nie je len o šetrení cestovných nákladov. Dokážu vám priniesť omnoho viac. Predstavujú spôsob ako zlepšiť váš biznis.

Soitron Videonet je profesionálne videokonferenčné riešenie ponúkané ako služba (video-as-a-service). Nasadenie tohto riešenia nebude vyžadovať z vašej strany žiadne investície, platiť budete jednoducho iba za to, čo potrebujete.

Soitron Videonet tvorí:

  • Video cloud – špecializovaná infraštruktúra nevyhnutná pre zabezpečenie kvalitného obrazu a zvuku pri video stretnutiach.
  • Koncové zariadenia – video terminály, ktoré budete priamo používať pri video hovoroch. Na základe Vašich požiadaviek vám pomôžeme zvoliť vhodnú kombináciu Cisco zariadení.
  • Služby – náš tím certifikovaných špecialistov nepretržite dozerá na bezchybnú prevádzku celého riešenia.

 

Pre viac informácií si prečítajte náš produktový materiál: SOITRON VIDEONET