Novinky
17. júla 2009

Soitron má nový ISO certifikát informačnej bezpečnosti

SOITRON, a.s. úspešne absolvoval certifikačný audit Systému manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB) pre návrh a realizáciu projektov komplexných dodávok v oblasti informačných technológií a dátových komunikácií, outsourcing, servisnú podporu a školiace služby vo všetkých organizačných jednotkách podľa normy STN EN ISO 27001:2005.

Okrem certifikačného auditu SMIB prebehol v Soitrone tiež recertifikačný audit Systému manažérstva kvality v oblasti návrhu a realizácie projektov kompletných dodávok v oblasti IT a dátových komunikácií, outsourcingu, servisnej podpory a školiacich služieb podľa normy STN EN ISO 9001:2008.

Oba audity vykonala certifikačná spoločnosť TÜV Nord Slovakia s.r.o., slovenská pobočka renomovanej nemeckej inšpekčnej organizácie TÜV NORD CERT a vystavila oba certifikáty na ďalšie tri roky 2009 – 2011.

Štefan Porubčan, manažér informačnej bezpečnosti Soitron, a.s.: „Pevne verím, že sa nám naše zavedené systémy bude dariť naďalej zlepšovať predovšetkým so zreteľom na spokojnosť našich zákazníkov a že sa nám počas ďalších mesiacov podarí zaviesť a certifikovať aj systém riadenia IT služieb (ITIL) v zmysle rodiny smerníc ISO 20000. Mimoriadna vďaka patrí všetkým kolegom, ktorí sa osobne zúčastnili stretnutí s audítormi a aj všetkým tým, ktorí sa spolupodieľali na budovaní a prevádzke nového systému manažérstva informačnej bezpečnosti.“

Certifikát Systému manažérstva informačnej bezpečnosti (STN EN ISO 27001:2005) vydaný medzinárodne uznávanými certifikačnými autoritami vlastní okrem Soitronu na Slovensku zatiaľ iba 7 spoločností (zdroj: www.iso27001certificates.com).

 

9001logo cert