NOVÉ KONTAKTNÉ CENTRUM UMOŽŇUJE TELEPERFORMANCE SLOVAKIA POSKYTOVAŤ VÄČŠÍ POČET SLUŽIEB

Spoločnosť Teleperformance Slovakia je popredným poskytovateľom služieb zákazníckeho servisu. Svojim klientom poskytuje služby pre komunikáciu a riadenie vzťahov s ich zákazníkmi prostredníctvom outsourcingu služieb call centra. Keďže spoločnosť donedávna fungovala na princípe analógovej telefónie, začiatkom roka 2009 sa ju rozhodla inovovať a prejsť modernizáciou.
Pripadová štúdia bola publikovaná 13.03.2012

Požiadavky klienta

  • Inovovať zastaralý analógový systém prechodom na modernú multimediálnu platformu
  • Zaviesť nové možnosti komunikácie pre skvalitnenie ponúkaných služieb klientom
  • Zefektívniť vnútorné procesy a reporting

Naše riešenia

  • Multikanálová platforma založená výhradne na IP protokole
  • Zmena klasického pripojenia k telekomunikačným operátorom na SIP protokol s možnosťou jednoduchého rozšírenia počtu kanálov

 

Výsledok

Využívanie inovatívnych spôsobov komunikácie na zákazníkov

Vyššia efektivita zamestnancov pri príprave projektov, ako aj jednoduchší a komplexnejší reporting správania zamestnancov

ING. RÓBERT ŠIMÚTH

CFO spoločnosti Teleperformance Slovakia (*projekt bol realizovaný v roku 2012)

Soitron ako jediný dokázal predložiť najkomplexnejšiu ponuku a poskytnúť tím erudovaných pracovníkov nielen pre samotnú implementáciu riešenia, ale tiež neskoršiu podporu.