Novinky
15. novembra 2013

Na kradnuté vozidlá má polícia pomocníka – od Soitronu

Bratislava, 12. november 2013 – Spoločnosť Soitron prispela polícii k lepšiemu odhaľovaniu ukradnutých vozidiel a tým k vyššej ochrane majetku a bezpečnosti občanov. V rámci pilotnej prevádzky projektu „Elektronické služby národnej evidencie vozidiel“ Soitron na konci septembra spustil pre Ministerstvo vnútra prvých 30 inteligentných policajných áut do ostrej produkcie.

„Pilotná prevádzka prvých 30 áut nám priniesla množstvo pozitívnych reakcií zo strany MVSR. MVSR sa aktívne podieľalo na dolaďovaní systému počas pilotu tak, aby výsledný systém čo najlepšie pokrýval potreby pohotovostných motorizovaných jednotiek a dopravnej polície pri plnení ich povinností v teréne,“ hovorí Jozef Jankovič zo spoločnosti Soitron, ktorá projekt realizuje.

Každá mobilná jednotka je vybavená zabudovanými počítačom s dotykovou obrazovkou, navigáciou, čítačkou dokladov, kamerou, a nad tým mobilnou aplikáciou, ktorá im umožní online lustrácie, rozpoznávanie EČV alebo napríklad prehrávanie už nahratého video záznamu. Policajti vďaka tomu dostavajú silný nástroj, ktorý im zefektívni ich prácu a výrazne im pomôže pri plnení ich každodenných povinností.

Okrem zefektívnenia práce policajného zboru je projekt aj zásadným protikorupčným opatrením, ktoré chráni tak občana, ako aj samotných policajtov vo výkone. Projekt financuje z jednej štvrtiny štátny rozpočet a zvyšné financie pochádzajú z Nenávratného finančného príspevku pre Slovenskú republiku.