Rozumiete IT vo vlastnej firme? Otestujte sa na nasledujúcich siedmych otázkach

Je pre vás IT svet španielska dedina? Alebo si bez problémov pokecáte aj so softvérovým inžinierom? V nasledujúcom teste si overíte, ako na tom v skutočnosti ste.

1. Čo sú tri základné piliere firemnej IT infraštruktúry?

 

A) Servery, dátové úložiská (storage) a sieť (networking)

B) Alfa IT, Beta IT a Gama IT

C) PC, obrazovka a periférne zariadenia

 

 

2. Keď datacentrum tvrdí, že garantuje dostupnosť 99,9 %, spravidla sa tým myslí…

 

A) Dostupnosť služieb (napr. mail) aj dostupnosť dát

B) Iba dostupnosť dát, ale nie služieb

C) Iba dostupnosť služieb (napr. mail), ale nie dát

 

 

3. Čo je to virtualizácia?

 

A) Keď sa nejaká činnosť vykonáva s pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu

B) Vytváranie virtuálnych zariadení a prostredí, ktoré neexistujú fyzicky no tvária sa tak

C) Ukladanie firemných dát alebo využívanie aplikácií mimo kontrolovanú firemnú sieť

 

 

4. Hyperkonvergované riešenie ja také, ktoré…

 

A) Je hyperrýchle

B) Kombinuje v sebe všetky tri časti tradičného IT – servery, dátové úložiská (storage) a sieť (networking), do jedného a ovláda sa iba jedným manažovacím nástrojom

C) Dá sa jednoducho premiestňovať – „konvergovať”, pretože jeho dizajn počíta s prevozom do inej lokality

 

 

 

5. Čo je to orchestrátor?

 

A) Nástroj na manažment virtuálnych zariadení

B)Master” zariadenie, s ktorým je možné kompletne vypnúť celú firemnú IT sieť

C) Šéf zboru IT administrátorov

 

 

6. Čo znamená, keď je nejaké zariadenie „softvérovo-definované”?

 

A) Keď je nejaké zariadenie vytvorené softvérovo a jeho funkcie a parametre sa dajú meniť nezávisle od hardvéru

B) Jeho presné parametre sú uložené v digitálnej podobe

C) Zariadenie, ktoré bolo nadizajnované pomocou špeciálneho softvéru

 

 

7. Čo znamená pojem „shadow IT”?

 

A) Dizajnový trend v IT, podľa ktorého je šedá farba zariadení upokojujúca a zvyšuje produktivitu zamestnancov

B) Pripájanie USB kľúčov a iných prenosných úložísk do firemnej siete, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko

C) Ukladanie firemných dát alebo využívanie aplikácií mimo kontrolovanú firemnú sieť

SPRÁVNE ODPOVEDE:

 

  1. A) Tri základné piliere každej IT infraštruktúry sú dátové úložiská, kde sú uložené všetky firemné dáta, servery, v ktorých sú procesory zabezpečujúce, že aplikácie pobežia rýchlo a sieť, ktorá to všetko prepája.

 

  1. C) Keď datacentrum tvrdí, že garantuje dostupnosť 99,9 %, spravidla tým myslí dostupnosť služieb (napr. mailovej schránky), ale nie súborov a dát – čiže tých, ktoré máte uložené na firemnom serveri”, SharePointe a podobne.

 

 

  1. B) Virtualizácia je vytváranie virtuálnych zariadení a prostredí, ktoré neexistujú fyzicky, no tvária sa tak. Ide v skutočnosti o softvér, ktorý predstiera, že je hardvér.

 

 

  1. B) Hyperkonvergované riešenie ja také, ktoré v sebe kombinuje všetri tri časti tradičného IT – servery, dátové úložiská (storage) a sieť (networking). Je zautomatizované a ovláda sa iba jedným manažovacím nástrojom. Namiesto troch systémov je všetko spojené v jednom

 

 

  1. A) Orchestrátor je nástroj na manažment virtuálnych zariadení a sietí. Virtuálne zariadenia sú také, ktoré neexistujú fyzicky, ale sú naprogramované. Výhodou novších (hyperkonvergovaných) riešení je, že na nich dokážu bežať rôzne orchestrátory, takže firma môže mať aj nástroje, ktoré používala už predtým.

 

 

  1. A) Softvérovo-definované zariadenie je vytvorené softvérovo a jeho funkcie a parametre sa dajú meniť nezávisle od hardvéru. Inak povedané, ak na ňom chcete pridať napríklad tri ďalšie sieťové konektory, nemusíte kupovať nové zariadenie – konektory sa dajú pridať cez manažovasiu aplikáciu, aj keď fyzicky neexistujú.

 

 

 

  1. C) Pojem shadow IT” znamená ukladanie firemných dát alebo využívanie aplikácií mimo kontrolovanú firemnú sieť – napríklad, keď zamestnanci namiesto firemného serveru využívajú aplikácie v Google Drive bez toho aby o tom vedeli firemní “IT-čkári”.

HYPERJEDNODUCHO O HYPERFLEXE