Nedovoľte, aby dátové centrum brzdilo vašu firmu

Ak ste niekedy potrebovali nasadiť novú aplikáciu alebo spustiť novú webovú službu pre zákazníkov, mohli IT oddeleniu trvať potrebné rozšírenia a zmeny aj niekoľko týždňov. Dôvodom je, že v tradičnom dátovom centre sú servery, sieť a úložné zariadenia samostatné celky, ktoré treba pri každej zmene prenastavovať a dolaďovať. Takáto architektúra tiež komplikuje správu a údržbu hardvéru, ako aj hľadanie príčin technických problémov.

Trpezlivosť strácajú manažéri v podnikoch so staršími dátový centrami aj pri čoraz populárnejšom presúvaní vybraných služieb a IT kapacít do cloudov externých poskytovateľov. Keďže do verejných cloudov firmy nezvyknú prenášať všetko, výsledkom sú často dva vzájomne nekompatibilné svety vlastného a externého dátového centra, ktoré sa nedajú integrovať.

 

Jednoduchá odpoveď, ktorá znie hyperzložito

 

Odpoveďou na komplikovanú rozšíriteľnosť, problematické zabezpečenie podpory dátových centier, aj na slabú prepojiteľnosť s externými cloudmi, je hyperkonvergencia. Môže to znieť ako ďalší buzzword, do ktorého sa technologickí dodávatelia snažia zaobaliť to, čo už ponúkali dávno predtým. V tomto prípade však ide o skutočne prelomovú architektonickú zmenu s výrazným vplyvom na flexibilitu firmy a jej stratégiu využívania IT.

Hyperkonvergencia znamená, že pôvodne samostatné časti IT infraštruktúry – výpočtový výkon, sieť, aj dátové úložisko – sú dodávané v jednej škatuli, čiže ako jeden celok. Čo v praxi takéto riešenie prináša?

Hyperkonvergencia znamená, že pôvodne samostatné časti IT infraštruktúry – výpočtový výkon, sieť, aj dátové úložisko – sú dodávané v jednej škatuli, čiže ako jeden celok. Čo v praxi takéto riešenie prináša?

Po prvé, nasadenie nového, alebo rozšírenie existujúceho dátového centra, sa dá urobiť rádovo v hodinách. „Kým v minulosti trvala inštalácia a spustenie nové dátového centra niekoľko týždňov, hyperkonvergovanú IT infraštruktúru sme nedávno u zákazníka nasadili vrátane migrácie aplikácií a dát do 24 hodín, a to dokonca bez prerušenia prevádzky,“ porovnáva Zbyszek Lugsch zo spoločnosti Soitron, ktorá dodáva riešenie Cisco HyperFlex.

Druhou výhodou je jednoduchšia správa firemného IT. Nielenže inštalácie, rozširovania a aktualizácie celého systému prebiehajú automatizovane. Administrátorov IT ešte viac odbremení jednotný manažment. Celú hyperkonvergovanú IT infraštruktúru totiž vedia spravovať z jediného nástroja, a to vrátane výkonnostného manažmentu, ktorý kontinuálne monitoruje stav celého IT prostredia.

Tretím lákadlom hyperkonvergovaného hardvéru  je jednoduchá integrácia s existujúcim IT prostredím. „Ak zákazník potrebuje výrazne rozšíriť kapacitu dátového centra a zároveň chce využiť doterajší hardvér, vieme mu spojiť staré prostredie s novými systémami do doby, kedy plynulo presedlá na plne hyperkonvergovanú infraštruktúru,“ vysvetľuje Z. Lugsch zo Soitronu.

 

Ľahká cesta do cloudu

 

Dôležité je, že postavením hyperkonvergovaného dátového centra získavajú podniky vlastný privátny cloud so všetkými jeho výhodami, vďaka čomu môžu využívať obdobné cloudové služby, aké poskytujú veľkí prevádzkovatelia dátových centier, napríklad z radov telekomunikačných operátorov. Pomocou softvérovej nadstavby Cisco Cloud Center potom dokážu poľahky prepojiť vlastné dátové centrum s cloudovými službami externého poskytovateľa.

Firmy sa vďaka tomuto riešeniu môžu flexibilne rozhodovať, čo im pobeží tak povediac doma a čo si nakúpia ako službu z externého cloudu, vďaka čomu využijú to najlepšie z obidvoch svetov. CloudCenter dokonca navrhne, či je pre používateľa lepšie prevádzkovať konkrétnu službu, aplikáciu alebo server z privátneho alebo z verejného cloudu,“ dodáva Z. Lugsch.

Príjemný bonusom môže byť pre niektoré organizácie aj úspora miesta. Napríklad u klienta Soitronu, ktorý vymieňal zastarané dátové centrum, zabralo nové hyperkonvergované riešenie Cisco HyperFlex iba niečo cez 5 % z pôvodného priestoru.

 

Prečo Cisco HyperFlex?

 

Hybridné, multicloudové prostredie Cisco HyperFlex, ktoré spája všetky tri pôvodne samostatné časti IT infraštruktúry do jedného celku, vám prinesie tri neodolateľné výhody.

1. To najlepšie z dvoch svetov

Priali ste si mať niekedy privátne dátové centrum, ktoré bude rovnako pružné, ako externý dodávateľ cloudu? Cisco HyperFlex vám tento sen splní.

2. Vďačnosť informatikov

Vaši itéčkári už nebudú musieť v práci nocovať pri zdĺhavom rozširovaní, integráciách a komplikovanom manažmente dátového centra.

3. Zdravšiu firmu

Byť flexibilnejší znamená byť životaschopnejší. So Cisco HyperFlex vaše IT viac nebude brzdou rozvoja biznisu. A to sa napokon odrazí aj vo vašich finančných výkazoch.

 

Prečo Soitron?

 

 

Máme rozsiahle skúsenosti a hlboké znalosti vo všetkých troch komponentoch dátových centier, čo je nevyhnutný predpoklad pre vybudovanie spoľahlivej a efektívnej IT infraštruktúry, aj pre hladkú migráciu aplikácií a dát do nového prostredia.

 

  Siete

Historické základy Soitronu sú postavené na oblasti počítačových sietí, preto sme doteraz preferovaným partnerom pri budovaní aj tých najsofistikovanejších podnikových sieťových infraštruktúr.

 

  Cloud

Máme vlastnú službu nazývanú cloud testing, ktoré nám umožňuje analyzovať prostredie zákazníka a identifikovať možné úskalia pri prechode do cloudu a integrácii privátneho dátového centra so službami cloudového operátora.

 

  Bezpečnosť

Vďaka našej divízii bezpečnostných riešení a spolupráci s viacerými dodávateľmi vieme posúdiť a navrhnúť dizajn dátového centra tak, aby bolo nielen spoľahlivé, ale aj bezpečné, čo je obzvlášť dôležité pri prepájaní s verejnými cloudom

HYPER JEDNODUCHO O HYPERFLEXE