IT špecialista: Firmy si nechcú platiť údržbárov

Zbyszek Lugsch sa v spoločnosti Soitron venuje zavádzaniu nových technológií do firiem. Za ten čas vidí, aké množstvo vecí si už firmy dokážu robiť samé, bez pomoci IT špecialistov. Profesia IT-čkára sa podľa neho mení z “údržbára” na biznis developera. Otvorene hovorí o tom, čo sľuboval, čo splnil, ale aj čo nesplnil cloud, aj ako by jeho kolegovia z brandže mali uvažovať o svojej profesii.

V rozhovore sa dozviete aj:

  • Kedy má a nemá zmysel zaoberať sa zmenami vo firemnom IT
  • Ako sa IT infraštruktúra zjednodušuje a automatizuje
  • Prečo si výrobné firmy nemôžu dovoliť prejsť do cloudu
  • Že retrovlna zasiahla aj IT odvetvie
  • Na čo budú potrebovať firmy IT-čkárov o niekoľko rokov

Vy spolupracujete s firmami na tom, aby ich vlastné IT nespomaľovalo ale pomáhalo zamestnancom aj jednotlivým oddeleniam. Ako to celé prebieha?

 

Keď prídem k novému zákazníkovi, väčšinou začíname tým, v akom prostredí funguje.

 

Myslíte IT prostredie, operačné systémy, zariadenia a podobne.

 

Áno. Nejde však len o to načítanie aktuálneho stavu, ale aj vývojové štádium, v ktorom sa IT systémy firmy práve nachádzajú.

Čo to znamená?

Potrebujem zistiť, či neprichádzam v zlom čase. Napríklad v období tesne po tom, čo firma vo veľkom do IT zainvestovala. Ono je totiž zbytočné uvažovať nad zmenami rok alebo rok a pol po tom, čo firma zainvestovala do hromady hardvéru.

Každý zo základných pilierov firemného IT – hovoríme, že v tradičnej infraštruktúre sú to tri piliere – dátové úložiská, takzvaný storage, servery, ktoré dodávajú výpočtový výkon a sieť, má svoj životný cyklus. Svoj vek, keď chcete. A nie je veľmi reálne, že sa firma pustí do väčších zmien alebo investícií, kým istá časť z toho nedosiahne strop svojej životnosti. Teda stáva sa to málokedy, keďže aj pri malých firmách sú to ekonomicky náročné rozhodnutia.

 

To neznie úplne najvýhodnejšie pre niekoho, kto sa snaží aby firma prešla na niečo novšie.

 

To je realita. Je tu ešte ale druhá možnosť. Dobre, nebavme sa najskôr o tom, čo to bude stáť ale o tom, čo firma robí a ako funguje a aký výnos z toho zabezpečuje IT.

 

Väčšina firiem sa na IT pozerá asi skôr ako na nákladovú položku…

 

To závisí od toho, o akú firmu ide. Ako často robia inovácie, ako často menia prostredie a informačné systémy, v ktorých fungujú a ako často implementujú nové veci. Dajme tomu, že mám e-shop a okrem klasického online predaja predávam aj vlastnú mobilnú aplikáciu.

Môj biznis je v podstate závislý od technologických inovácií. Príde niečo nové, treba urobiť “refresh” platformy, na ktorej môj online shop beží. V minulosti to znamenalo, že na úpravu užívateľského prostredia musím  na nejaký čas obmedziť užívateľov alebo zákazníkov, zatiaľ čo aktualizujem svoju platformu na novšiu verziu. Dnes sa to robí tak, že k existujúcemu e-shopu je vytvorených X testovacích prostredí, na ktorých sa robí vývoj a testovanie pred samotným nasadením.

V tomto scenári je IT v podstate výnosovou položkou.

 

Rozumiem, že jedna cesta je baviť sa o zastaralosti IT. V tomto druhom prípade môže ale hneď na začiatku diskusia skončiť tým, že firma nemá žiadne problémy, takže nepotrebuje nič meniť.

 

Ale to sa stáva má