Novinky
23. marca 2017

DEFENSE v podaní Soitronu

Spoločne s našim technologickým partnerom, spoločnosťou CISCO, sme zorganizovali odborný seminár DEFENSE, na ktorom sme našim zákazníkom predostreli náš pohľad na problematiku obrany proti moderným kybernetickým hrozbám.

V Soitrone sme si vedomí, že problematika bezpečnosti a kybernetických hrozieb je v dnešnej dobe viac ako aktuálna. Zároveň si myslíme, že sme v tejto oblasti „doma“ a preto sa neváhame podeliť o svoje skúsenosti aj s ostatnými.

Celodenný seminár DEFENSE sa konal 23.03.2017 v priestoroch hotela Zochova chata. Nebola to však len príjemná atmosféra hotela a pekné počasie, ktoré prilákali našich účastníkov. Naši Soitron a Cisco odborníci si pre svoje publikum pripravili skutočne nabitý program, plný aktuálnych bezpečnostných trendov, riešení, ako ochrániť svoje firemné dáta, či návodov, ako si poradiť s malware-ovým či ransomware-ovým problémom. Aktuálnosť tejto problematiky dosvedčoval aj záujem zo strany pozvaných hostí. Miestami bolo skutočne ťažké nájsť si v konferenčnej miestnosti voľnú stoličku 🙂

 

„Tešíme sa zo záujmu našich zákazníkov. Utvrdilo nás to v presvedčení, že bezpečnosť je aj na slovenskom trhu veľmi aktuálna téma. Vidno, že už aj na Slovensku si zodpovední ľudia uvedomujú, že zabezpečenie infraštruktúry iba tradičnými nástrojmi dnes už nepostačuje. Radi prinášame našim zákazníkom inovatívne riešenia, ktoré im pomáhajú lepšie chrániť ich biznis pred aktuálnymi hrozbami.“

Štefan Porubčan, manažér Business Unit SECURITY v Soitrone

 

Fotogaléria z eventu:


A O ČOM SME NA SEMINÁRI DEFENSE HOVORILI?

  • Po oficiálnom otvorení a privítaní účastníkov vystúpil „na pódium“ ako prvý Peter Mesjar zo spoločnosti Cisco. Peter sa vo svojej prezentácii venoval problematike Ransomwar-u, ktorý znepríjemňuje život nejednej spoločnosti. Poukázal na aktuálne hrozby odcudzenia firemných dát, ich straty v prípade nezaplatenia výkupného a spôsoby ako sa pred týmito modernými „vydieračmi“ brániť. Súčasťou jeho prezentácie boli aj praktické demo ukážky ochrany nielen na sieťovej úrovni ale aj na koncových zariadeniach.
  • Štafetu po ňom prebral Maroš Rajnoch, architekt bezpečnostných riešení v Soitrone. Maroš svoju prezentáciu venoval problematike malware-u, ktorý dokáže veľmi jednoducho ohroziť podnikanie vo firemnej sfére. Okrem porovnania rôznych riešení na detekciu škodlivého kódu ponúkol aj návod ako správne pristúpiť k bezpečnostnej stratégii v jednotlivých spoločnostiach.
  • V priebehu doobedia sme stihli ešte jednu prezentáciu, ktorou Stanislav Smolár (Cisco) predstavil publiku nástoj Cisco Umbrella. Ten predstavuje novú vrstvu obrany pred kybernetickými hrozbami. Stano účastníkom vysvetlil prečo používať DNS záznamy na získavanie informácií o útokoch a ako zvýšiť celkovú bezpečnosť užívateľov v rámci rôznych sietí.
  • Poobedie sme odštartovali „logovaním“ v podaní Mareka Detersa, systémového inžiniera zo Soitronu. Na príklade nástroja IBM Qradar ukázal, ako dokáže komplexný zber informácií z rôznych zdrojov úspešne detekovať jednotlivé bezpečnostné hrozby. Uvedený systém jednak reaguje na identifikované bezpečnostné incidenty a zároveň sa po zozbieraní údajov postará aj o analýzu udalostí naprieč rôznorodými zdrojmi a identifikáciu jednotlivých korelácií.
  • Poslednú prezentáciu si „zobral na plecia“ Milan Habrcetl, Security Account Manager v Ciscu, Česká republika. Milan predstavil nový prístup k zabezpečeniu bezpečnostných služieb vo forme „as a service“. Vysvetľoval, že v súčasnosti je čoraz finančne ako aj odborne náročnejšie držať krok s modernými hrozbami, preto čoraz viac spoločností pristupuje k využívaniu služieb tzv. dohľadových centier a aktívnemu vyhľadávaniu hrozieb prostredníctvom Security Operation Centier.
  • Oficiálny program uzatvárala panelová diskusia so všetkými spíkrami, ktorí odpovedali na zvedavé otázky z publika.

V téme „bezpečnosti“ sme zostali aj po ukončení oficiálnej časti nášho programu. Účastníci nášho semináru mali možnosť zúčastniť sa zážitkovej hry plnej šifier a logických úloh s názvom CRYPTOMANIA. Po rozdelení do tímov sme sa popasovali s našou kreativitou, trpezlivosťou a schopnosťou pozrieť sa na veci „out of the box“. Pre víťazný tím sme si samozrejme nachystali aj hodnotné ceny.