Novinky
15. apríla 2015

Darček, ktorý si vaše HR oddelenie zamiluje!

Vyčerpalo vás podávanie papierových žiadostí o ročné zúčtovanie dane? Navyše, považujete opakujúce sa vysvetľovanie krokov pri vypĺňaní formulárov za neefektívne? Chcete o rok žiadosť o ročné zúčtovanie dane z príjmov zvládnuť bez zbytočných komplikácií? Máme pre vás riešenie!

V Soitrone sme vytvorili automatickú žiadosť o ročné zúčtovanie dane z príjmov, ktorá pomáha našim zamestnancom bezstarostne a jednoducho vypĺňať tlačivo online. Jednotlivé kroky sú vysvetlené tak, aby im zamestnanci porozumeli bez akéhokoľvek dodatočného vysvetľovania. Takto vyplnené tlačivo iba vytlačia, podpíšu a odovzdajú na mzdovom oddelení. „Podľa našich interných meraní a skúseností je takmer 90% žiadostí vyplnených správne a odovzdaných na spracovanie mzdovým špecialistom,“ hovorí produktový manažér riešenia Pavol Pleva.

Výhody pre vás:

  • menej administratívy a „papierovačiek“
  • menej času, ktorý strávia vaši zamestnanci vypisovaním žiadosti
  • menej chýb a vysvetľovania
  • súlad s aktuálne platnou legislatívou