Novinky
3. júna 2013

Prieskum: Až 87 percent slovenských top manažérov nemá pozitívny vzťah k služobným cestám

Bratislava, 3.6.2013: 8 z 10 slovenských manažérov chodí na služobné cesty minimálne raz mesačne, trávi na nich 20% svojho pracovného času a až 87 percent z nich k nim nemá pozitívny vzťah.

Vyplýva to zo zistení hĺbkového prieskumu týkajúceho sa služobných ciest, ktorý na vzorke 1002 respondentov pomocou webovej stránky www.sluzobky.sk na prelome apríla a mája mapoval názory manažérov a zamestnancov v prostredí česko-slovenského biznisu. Respondenti v ňom odpovedali na 15 otázok, ktoré boli štrukturované na základe pracovnej pozície, veku, geografického členenia a pohlavia.

Z odpovedí vyplynulo i to, že v priemere polovica služobných ciest top manažérov je dlhšia ako 1000 km, pričom najčastejšíe používaným prostriedkom je auto, ktoré šoférujú sami. Pre 63 percent respondentov z radov manažérov znamená služobné cestovanie oddych od rutiny a pracovného kolobehu, ale zároveň sa až 56 percent z nich vyjadrilo, že služobné cesty zaberajú priveľa času. 50 % z nich preto vidí riešenie v zavádzaní videokonferencií.

Prieskum ďalej zisťoval rozdiely medzi vnímaním služobných ciest českých a slovenských manažérov, výsledky podľa jednotlivých odvetví či rozdielnosť pohľadov z pozície manažérov a zamestnancov. Finálna správa k prieskumu v podobe infografiky je voľne dostupná na stiahnutie na webovej stránke prieskumu.

Organizátorom prieskumu bola spoločnosť Soitron, partnerom projektu spoločnosť Cisco a mediálnym partnerom týždenník Trend.

Avatar