Novinky
26. marca 2020

Aj malé automatizácie môžu v čase krízy viesť k veľkým výnosom

Viktoria Lukáčová Bracjunová

VIKTÓRIA LUKÁČOVÁ BRACJUNOVÁ

Mohlo by sa zdať, že aktuálna situácia s celým radom obmedzení a neistôt príliš nenahráva investíciám a zavádzaniu nových postupov. Faktom ale je, že robotická procesná automatizácia (RPA) môže mnohým firmám v tejto neľahkej dobe zjednodušiť ich prácu a dopriať zamestnancom aspoň čiastočný oddych.

V súčasnosti musia firmy i niektoré sektory prejsť do značne improvizovaného režimu práce. K dlhodobému problému s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov sa pridáva veľký dopyt po celom rade služieb a informácií. To so sebou prinieslo neplánovaný nárast práce a značný nápor na niektoré podniky ako e-shopy či zdravotnícke zariadenia a ich kontaktné centrá. Už tak vyťažení zamestnanci sú ešte viac zavalení prácou.

Každodenná realita spojená s dnešnými obmedzeniami postavila firmy pred nie práve príjemnú pravdu. Zabezpečenie kritických firemných procesov je v čase, keď časť zamestnancov nie je dostupná kvôli chorobe, karanténe alebo opatrovaniu detí, často tým jediným, čo firmy dokážu zabezpečiť. Táto situácia pritom pravdepodobne nebude trvať len krátku dobu, zároveň je však dlhodobo neudržateľná. Je teda nutné, aby spoločnosti prehodnotili svoje krízové ​​plány, identifikovali kritické procesy a do budúcna zaistili ich fungovanie aj v prípade podobných výpadkov a problémov.

Dobrým riešením v takejto situácii je možnosť automatizovať niektoré zabehnuté firemné procesy, ktoré v podstate brzdia zamestnancov alebo im neumožňujú vykonávať dôležitejšiu či kreatívnejšiu prácu. Podniky môžu dosiahnuť dobré výsledky vo chvíli, keď rozdelia jednotlivé úlohy medzi roboty a zamestnancov tak, aby využili silné vlastnosti oboch týchto skupín.

Nespornou výhodou RPA je možnosť nasadenia špecifických riešení na diaľku. Zástupca spoločnosti vôbec nemusí zákazníka navštíviť, a napriek tomu je možné v priebehu niekoľkých dní až týždňov vo firme rozbehnúť novo zautomatizovaný proces. Navyše robot značne pomáha pri opakujúcich sa činnostiach, vďaka čomu majú zamestnanci čas na kreatívnu prácu. Poďme sa pozrieť na pár scenárov, ktoré ukazujú možnosti využitia RPA v praxi.

Softvéroví roboti, ktorí nepotrebujú ľudskú asistenciu (Unattended automation)

V tomto prípade prebieha práca softvérových robotov bez akéhokoľvek dozoru alebo podpory bežných zamestnancov. Zjednodušene zadáte do programu dáta, ktoré chcete spracovať a softvér s nimi bude pracovať na základe naučených postupov tak, ako potrebujete. Dobre to funguje napríklad vo finančnom sektore a ďalších oblastiach, kde zamestnanci bežne spracúvajú formuláre, faktúry a ďalšie dokumenty, z ktorých je potrebné dáta často prevádzať do niekoľkých rôznych systémov a následne ich manuálne upravovať a schvaľovať v prípade zmien. Pri nasadení RPA v takom prípade môže všetku prácu zastať softvérový robot, zatiaľ čo zamestnanci majú viac času venovať sa napríklad rozvíjaniu vzťahov s klientmi.

V niektorých situáciách je ľudská asistencia potrebná pred začatím činnosti, typicky v prípade vkladania dát do softvéru. Tu je síce potrebné zapojiť zamestnancov, aby nahrali všetky dôležité dokumenty, pomalú manuálnu prácu už za nich však dokončí robot. O tom, čo všetko robot dokáže a ako uľahčuje prácu človeku si môžete prečítať v článku Robot robí človeka menej robotom.

Existujú samozrejme aj prípady, ktoré vyžadujú ľudský úsudok. Príkladom môže byť finančné oddelenie veľkej firmy, na ktoré denne prichádza rad faktúr v najrôznejších formátoch, od papierových po elektronické. Pri použití technológie OCR (Optical Character Recognition) a machine learningu môže softvérový robot tieto faktúry prečítať a vybrať najdôležitejšie dáta na ďalšie spracovanie. V niektorých prípadoch robot nerozpozná určité dáta a upozorní zamestnanca na nezrovnalosť, pri ktorej potrebuje jeho schválenie a pomoc.

Spolupráca robotov a ľudí (Attended automation)

Softvéroví roboti ale nemusia nutne pracovať bez prítomnosti zamestnancov. Typickým príkladom vhodnej automatizácie je spojenie RPA s pracovníkmi call centier a informačných liniek. V bežnej situácii musí často zamestnanec nechať zákazníka čakať na linke, zatiaľ čo v počítači vyhľadáva informácie, overuje nové obmedzenia alebo si píše poznámky. Pri zapojení RPA do tohto procesu môže vyhľadávanie miesto zamestnanca prevziať robot, ktorý oveľa rýchlejšie prejde všetky dostupné systémy a databázy a pripraví vhodné podklady pre pracovníka, ktorý sa medzitým môže naplno venovať klientovi. To znižuje stres zamestnancov a zároveň zlepšuje zákaznícku skúsenosť s informačnou linkou.

Práca v tandeme so softvérovým robotom je možná predovšetkým vo chvíli, kedy je možné RPA priamo prepojiť s databázami informácií alebo systémom prostredníctvom API.

CHCETE VEDIEŤ VIAC?

Zaujali vás možnosti RPA? Ak máte otázky týkajúce sa automatizácie procesov vo vašej spoločnosti, nechajte nám váš kontakt a naši špecialisti vám radi pomôžu v rámci nezáväznej konzultácie. 


Viktória Lukáčová Bracjunová

Business & New Technologies Products Development Manager
viktoria.bracjunova@soitron.com