Novinky
26. marca 2020

Aj malé automatizácie môžu v čase krízy viesť k veľkým výnosom

Viktoria Lukáčová Bracjunová

VIKTÓRIA LUKÁČOVÁ BRACJUNOVÁ

Mohlo by sa zdať, že aktuálna situácia s celým radom obmedzení a neistôt príliš nenahráva investíciám a zavádzaniu nových postupov. Faktom ale je, že robotická procesná automatizácia (RPA) môže mnohým firmám v tejto neľahkej dobe zjednodušiť ich prácu a dopriať zamestnancom aspoň čiastočný oddych.

V súčasnosti musia firmy i niektoré sektory prejsť do značne improvizovaného režimu práce. K dlhodobému problému s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov sa pridáva veľký dopyt po celom rade služieb a informácií. To so sebou prinieslo neplánovaný nárast práce a značný nápor na niektoré podniky ako e-shopy či zdravotnícke zariadenia a ich kontaktné centrá. Už tak vyťažení zamestnanci sú ešte viac zavalení prácou.

Každodenná realita spojená s dnešnými obmedzeniami postavila firmy pred nie práve príjemnú pravdu. Zabezpečenie kritických firemných procesov je v čase, keď časť zamestnancov nie je dostupná kvôli chorobe, karanténe alebo opatrovaniu detí, často tým jediným, čo firmy dokážu zabezpečiť. Táto situácia pritom pravdepodobne nebude trvať len krátku dobu, zároveň je však dlhodobo neudržateľná. Je teda nutné, aby spoločnosti prehodnotili svoje krízové ​​plány, identifikovali kritické procesy a do budúcna zaistili ich fungovanie aj v prípade podobných výpadkov a problémov.