Novinky
3. června 2020

Jak založit sešit OneNote (2. část)

Jak jsme si už řekli, poznámkových sešitů OneNote, může mít uživatel více. Může je sdílet s žáky i kolegy ve vlastní organizaci i mimo ni. Tito uživatelé zde mohou pracovat ve stejném či různém čase a všichni uživatelé vidí, kdo a jakou změnu v sešitě provedl. Podívejte se na další možnosti, jak vytvořit poznámkový blok. Více se dozvíte v pokračování článku od Ing. Ireny Vajen (učitelka programování na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno a zároveň Microsoft Innovative Educator a koordinátorka vzdělávacího centra Microsoftu pro Jihomoravský kraj).

Nabídka Classbook

Nabídka umožňuje vytvořit nový sešit a ve vytvořených sešitech provádět změny nastavení jejich vlastností a to například přidávat/odebírat oddíly, přidávat/odebírat žáky či učitele, vytvářet oddíly pro žáky nebo skupiny žáků.

K nastavení slouží v nabídce Office 365 dlaždice Classs Notebook a v této nabídce možnosti:

  • vytvořit poznámkový blok předmětu,
  • přidat nebo odebrat studenty,
  • přidat nebo odebrat učitele,
  • spravovat poznámkové bloky.

Vytvořit poznámkový blok předmětu

Více informací v článku Jak založit sešit v online prostředí O365.

Přidat nebo odebrat studenty

Při vytváření poznámkového bloku k němu přiřazujeme i studenty, kteří zde budou moci pracovat. Funkcionalita přidat/odebrat studenty nám umožňuje dělat změny i v již vytvořených sešitech. Po rozkliknuti této funkcionality si nejprve vyberete poznámkový blok, ve kterém chcete dělat změny a v následujícím dialogu pro přidání vložíte e-mailové adresy nových žáků, případně pomocí křížku (x) odstraníte stávajícího žáka. Pokračujete tlačítkem Další. Po kontrole provedených změn potvrdíte tlačítkem Aktualizovat.

Na email vloženého žáka dojde informační zpráva s odkazem na daný sešit.

Přidat nebo odebrat učitele

Pokud do poznámkového sešitu přidáte učitele, je třeba si uvědomit, že bude mít stejná práva a bude moci provádět veškeré úpravy jako vlastník sešitu.

K vložení/odebrání učitele použijeme nabídku s příslušným popisem. Vybereme poznámkový blok, ve kterém chceme dělat úpravy. Vložíme emailovou adresu daného učitele případně pomocí křížku (x) odstraníme učitele. Vše potvrdíme tlačítkem Další a po kontrole potvrdíme tlačítkem Aktualizovat.

Na email vloženého učitele dojde informační zpráva s odkazem na daný sešit.

Spravovat poznámkové bloky

Tato funkcionalita slouží k úpravě vlastností vytvořeného poznámkového bloku. Změny se projeví v poznámkových blocích všech studentů.

Oddíly pro studenty:

  • tužka – kliknutím na ikonu tužky lze oddíl přejmenovat
  • + Přidat oddíl – nastavení nového oddílu, potvrdíme tlačítkem uložit.

Skupina oddílu jenom pro učitele

Jedná se o oddíl pro poznámky učitele. Tento oddíl vidí a úpravy v něm může dělat pouze učitel, pro žáky je skrytý. Při vytváření sešitu není aktivní, pokud ho chceme používat, vždy ho zde musíme povolit kliknutím na Povolit skupinu oddílu jenom pro učitele. Toto je nevratné – to znamená, že po povolení ho nelze odebrat nebo zakázat.

Prostor pro spolupráci

Oddíl, který pokud je povolen, tak je viditelný a mohou v něm pracovat všichni žáci. Pro zpřístupnění je potřeba kliknout na posuvník odemčeno. Toto se dá nastavovat opakovaně podle potřeby výuky. V případě, že je oddíl zamčený, není v sešitě učitele ani žáků viditelný.

Pomocí ikony tužky můžete přístup do tohoto oddílu nastavit jen konkrétním žákům. 

Pomocí + Přidat oddíl, můžete vytvořit další oddíl pro spolupráci, pojmenovat ho a pomocí zatržítek nastavit, pro které žáky bude tento oddíl přístupný a viditelný.

Odkazy pro rodiče a opatrovníky

Hypertextový odkaz na sešit umožňuje náhled rodiče/hosta do sešitu bez možnosti úprav.

Mohlo by vás zajímat