Novinky
12. listopadu 2018

Cloudové služby řeší problémy škol se sdílením informací

TISKOVÁ ZPRÁVA

Cloudové služby řeší problémy škol se sdílením informací

Praha: 8. 11. 2018

Výměna informací mezi učitelem a žáky, mezi školou a rodiči a mezi pedagogickými pracovníky navzájem – to je téma, které řeší každá základní a střední škola. Odpovědí mohou být cloudové služby, které nabízejí platformy pro jednoduchou, pružnou a snadno škálovatelnou komunikaci. Právě v cloudových službách získají školy možnost zabezpečit informace a osobní údaje, jednoduše spolupracovat ve všech týmech a současně při tom využít i ten software, který už třeba nakoupily v minulosti.

 

Učitelé a ředitelé ale obvykle nemají mnoho času zabývat se dopodrobna tím, jaká řešení by byla pro jejich školu nejvhodnější. Proto se po českých krajích vydala roadshow ukazující, jak dokáží IT technologie zjednodušit administrativu a uvolnit učitelům ruce pro to nejdůležitější – pro výuku.

 

Právě skončená Roadshow pro školy má již více než jedenáctiletou tradici. Společnost Microsoft se na ní společně se svými partnery snaží ukázat IT technologie vhodné pro školy, předvést aktuální výukové trendy a inspirovat účastníky k efektivnímu zapojení IT do výuky. Oslovuje ředitele, IT správce a učitele mateřských, základních i středních škol v celé České republice.

 

„Řešení Microsoft používáme již delší dobu a s velmi dobrými výsledky,“ uvádí Mgr. Miroslav Kotlas z Gymnázia Česká v Českých Budějovicích, učitel, který se problematikou zavádění IT systémů do školské praxe zabývá už delší dobu a radí v tomto ohledu také kolegům z jiných škol.

 

Školy v poslední době pochopily, že s papírovou komunikací se už skutečně musejí rozloučit. Změně jejich přístupu pomohlo také zavádění zásad GDPR do praxe. Školská zařízení stála před problémem, jak řídit přístup k velkému množství souborů a informací a s tím si uvědomila také to, že musejí přejít na nové nástroje, které umožní práci v týmech. To byl velký zlom, který často nastartoval i celkovou změnu v přístupu k školnímu IT systému. „Nejvíce mě těší to, že poslední dobou vidím změnu v myšlení celé řady učitelů, a to nejen těch mladších. Uvědomili si výhody sdílení informací v cloudu. Protože komu jinému než učitelům, kteří si práci nosí domů a často potřebují sdílet informace s kolegy, nebo žáky, by měly cloudové služby vyhovovat? A tak především Office 365, Outlook, One Drive a Teams v poslední době používá stále více učitelů a pedagogických pracovníků, které znám,“ doplňuje Miroslav Kotas.

 

Cloudová řešení školám nabízí také společnost Soitron. „Škola je jeden velký komunikační uzel – průběžně informováni musejí být děti i jejich rodiče, zřizovatelé a další státní instituce, komunikují mezi sebou také učitelé a další zaměstnanci školy. Navíc škola velmi často využívá IT technologie také při výuce. Pro všechny tyto požadavky dokážeme nejen nabídnout elegantní řešení za zvýhodněnou cenu, ale především vše zařídíme tak, aby školy neplýtvaly časem a energií učitelů a při tom aby novinky dokázaly co nejdříve využít a svou práci si skutečně ulehčit,“ vysvětluje nabídku společnosti Soitron její konzultant Milan Větrovec. „Školy díky nám získají možnost komunikovat bezpečně prostřednictvím škálovatelných služeb, jednoduše spolupracovat ve všech týmech a současně důsledně využít i ten software, který už třeba nakoupily v minulosti.“ 

 

Firma nabízí ve všech krajích České republiky školám adopční program, zahrnující hned několik služeb. Školy, které které se zapojí, získají elegantní, funkční a dostupné řešení – balík Microsoft Office 365 Education A1, který umožňuje bezpečné uložení a uspořádání dokumentů na jednom místě společně s neomezenou možností spolupráce, komunikace a sdílení. To je ale jen první krok. Soitron navíc zjistí, zda je IT infrastruktura dané instituce vhodná pro vybrané řešení. Zajistí licence a nasadí Office 365 a pak nastaví prostředí programového balíku podle jednotné metodiky platné pro všechny školy. Poté vyškolí učitele a studenty v jednotlivých službách, které software nabízí a zabezpečí konzultace k produktům Microsoft tak, aby měly školy přehled