Registrácia

Školenie:

Osobné údaje

Firemné údaje

Ďalší účastníci

Ubytovanie

Stornopoplatky: V prípade zrušenia prihlášky v termíne kratšom ako 7 dní pred začiatkom školenia je stornovací poplatok 50% z ceny školenia. Ak svoju prihlášku zrušíte v termíne kratšom ako 24 hodín pred začiatkom školenia, budeme Vám účtovať stornopoplatok vo výške 100% ceny školenia.