Novinky
27. júna 2018

Záleží nám na vás, študáci!

Digitálna doba napreduje a vyžaduje, aby sa naše technické znalosti a vedomosti rozvíjali spolu s ňou. Vzniká čoraz viac pozícií založených na digitálnej transformácii, avšak odbory zamerané na IT v súčasnosti študuje len 6% študentov.

 

IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21.STOROČIE

Reakciou na neveselý stav kvality vzdelávania v oblasti informatiky a prírodných vied je vznik národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie. Realizuje sa vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a rozbieha odborné aktivity pre základné, stredné a vysoké školy.

Do projektu je zapojených viac ako 300 základných škôl, 200 stredných škôl a 5 univerzít. Hlavným cieľom je motivovať žiakov pre štúdium informatiky a poskytnúť im podmienky pre kvalitné vzdelávanie. Rovnako sa snaží aj o prehĺbenie kvalifikácie učiteľov. Mali by vzniknúť nové predmety, nové technikou vybavené učebne a nové príležitosti pre šikovných ajťákov.

 

ČO S TÝM MÁ SPOLOČNÉ SOITRON?

Jednou z aktivít IT Akadémie je aj prepojenie škôl s IT firmami. Odborníci z praxe tak môžu prispieť svojimi skúsenosťami a znalosťami k výučbe študentov, čím si prakticky “vychovajú“ svojich potenciálnych kolegov.

My sme si pod ochranné krídla vzali študákov zo SOŠ Handlová, Spojenej školy Nové Zámky a SOŠ Via Humana Skalica a najnovšie aj SPŠE Zochova Bratislava. A to nie hocijakých! Napríklad na žiakov zo SOŠ Handlová bonzneme, že svojimi výsledkami patria medzi top školy zamerané na IT a 10 rokov po sebe sa im podarilo vyhrať Network Academy Games. Len tak ďalej!

 

NEZAHÁĽAME – POMÁHAME PARTNERSKÝM ŠKOLÁM

Tour de školy sme zahájili prezentáciou Soitronu spojenou s témou bezpečnosti na sociálnych sieťach v Handlovej a Nových Zámkoch. Pomohli sme aj pri definovaní obsahu jednotlivých predmetov pre nový štúdijný program. Naši tímlídry a TQLs sa snažili zamerať najmä na to, čo by žiaci mali vedieť, aby sa hneď po skončení strednej školy mohli zamestnať v rámci IT sektora, alebo mohli pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. Prispeli sme aj odovzdavním hardvéru, ktorý si tieto 4 školy vybrali podľa svojich potrieb a preferencií pre zariadenie učební.