Novinky
30. marca 2020

Webináre spoločnosti Soitron vzbudzujú veľký záujem, stovky pedagógov sa učia, ako zvládnuť výučbu na diaľku

Viac ako 2000 učiteľov sa už zúčastnilo interaktívnych webinárov spoločnosti Soitron, ktoré prebiehajú prostredníctvom nástrojov spoločnosti Microsoft. Od polovice marca 2020 sa v českých a slovenských školách z rôznych krajov uskutočnili viac ako dve desiatky webinárov a záujem stále rastie.

Kvôli prerušenej výučbe v českých a slovenských školách riešia pedagógovia neľahkú úlohu – ako pri online hodinách využívať moderné technológie? Pedagógom pomáha túto situáciu riešiť aj spoločnosť Soitron, a to prostredníctvom online webinárov, ktoré sú realizované výhradne pre učiteľov, riaditeľov alebo správcov siete.

Učitelia aj žiaci dostávajú v rámci webinárov množstvo užitočných rád, ako používať nástroje Microsoft Office 365 pre školy vrátane desktopových a mobilných aplikácií Microsoft Teams. Kvôli záujmu pedagógov bolo nutné navýšiť kapacitu webinárov pomocou novej technológie Broadcast. Teraz sa môže naraz pripojiť až 10 000 účastníkov.

“ Webináre sú nepochybne niečím, čo ľudia začali vnímať ako pomoc. Možno prichádza doba kombinovaného vzdelávania, kedy sa práve táto forma stane už na základných školách úplne bežnou. Už dlhšiu dobu ponúkame vzdelávacím inštitúciám školenia, ktoré sú automaticky dopĺňané práve webinármi slúžiacimi na opakovanie učiva.“


JIŘÍ CHYTIL
konzultant pre vzdelávanie spoločnosti Soitron v Českej republike