Novinky
6. novembra 2020

Webinár – Software Defined Everything

Sériu webinárov o Software Defined Everything – SDx sme začali prvým webinárom, ktorý bol úvodný do tejto problematiky.

Z OBSAHU:

Okrem podstaty SDx sme debatovali aj o:

  • Segmentácii siete a riadení prístupov do nej
  • Výkonnosti siete
  • Vizibilite a vizualizácii siete
  • Komplexnosti zmien a automatizácii úkonov
  • Troubleshootingu
  • Lifecycle a plánovaní zdrojov
  • Integrácii s bezpečnostnými prvkami

Webinár prebiehal formou živej debatky našich network špecialistov na štýl SOITRON INSPIRÁRIA.

Ak ste sa nezúčastnili na webinári, ale je téma SDx pre vás zaujímavá, pozrite si dodatočne videozáznam z webinára (heslo: SDx-11-2020) alebo prezentáciu, ktorá na ňom odznela.

NAŠI DEBATÉRI: