Novinky
20. októbra 2015

Všetko, čo by ste mali vedieť o zmenách v PMP certifikácii (2016)

Počuli ste už o tom, že PMP (Project Management Professional), svetovo najvyhľadávanejšia certifikácia z oblasti riadenia projektov, prešla značnými zmenami? Aktualizovaná PMP certifikácia bude dostupná 11. januára 2016 a my vám ponúkame prehľad zmien, vďaka ktorému sa môžete na skúšku začať pripravovať už teraz.

Prečo sa skúška aktualizuje?

PMI uskutočňuje každých pár rokov tzv. Role Designation Study (RDS) – štúdiu, ktorej zámerom je zistiť, k akým zmenám dochádza v prerozdelení úloh v rámci riadenia projektu. Zistenia štúdie potom aplikuje na certifikácie tak, aby zostali relevantné voči aktuálnemu stavu projektového manažmentu. Naposledy bola PMP skúška takto aktualizovaná v roku 2011, preto sa PMI rozhodlo, že je najvyšší čas na ďalšiu RDS.

Závery štúdie sa premietli do výrazných zmien v certifikácii. Tieto zmeny reflektujú, ako sa za posledné štyri roky úloha projektového riadenia vyvinula. Zmeny sa týkajú prístupu k:

  • Realizácii a prínosom obchodnej stratégie – pretože sa projektoví manažéri zapájajú do projektov skôr, ako tomu bývalo v minulosti, a musia sa zamerať na rozvoj projektu a jeho prínosy – nie iba na výstupy projektu.
  • Hodnote skúseností – v počiatočnej fáze je potrebné zamerať sa na to, čo sa naučíme v priebehu celého životného cyklu projektu, než vracať sa k poučeniam z predchádzajúcich projektov. V záverečnej fáze projektu je nutné prejsť si tieto poznatky a poučiť sa z nich do budúcna.
  • Zodpovednosti za projekt – projektový manažér prispieva k rozvoju projektu, ale zďaleka nie je jediným, kto je za projekt zodpovedný. Netreba zabúdať napríklad aj na sponzora projektu.
  • Vzťahom so stakeholdermi – viac sa zamerať na zlepšenie vzťahov so stakeholdermi a ich zapojenie do projektu s cieľom zabezpečiť maximálnu efektivitu projektového tímu.

Pokiaľ ide o PMP skúšku samotnú, tá je rozdelená na rovnaké časti („domains“), ale ich podiel/váha (počet otázok týkajúcich sa každej témy zahrnutých v skúške) sa zmenil. Preto by ste mali očakávať iný počet otázok v jednotlivých častiach ako tomu bolo doteraz:

  • Počiatočná fáza: 13%
  • Plánovanie: 24%
  • Spustenie projektu: 31%
  • Monitorovanie a kontrola: 25%
  • Uzatvorenie projektu: 7%

Každá oblasť obsahuje zoznam úloh, ktorými sa projektový manažér musí zaoberať. Otázky tak naväzujú na tieto úlohy. V tomto roku pridalo PMI do PMP certifikácie 8 celkom nových úloh. Mali by ste sa preto zamerať hlavne na:

 

task

 

Čo to znamená pre PMP kandidátov?

Aktualizovaná PMP skúška prináša 25% nového obsahu, ktorý je zameraný na 8 nových úloh. Navyše, v skúške došlo k aktualizácii značného množstva pôvodných otázok.

Čo sa nemení?

Aktualizovaná skúška zostáva v pôvodnej štruktúre – obsahuje 200 otázok („200 scenario-based multiple choice“) a výsledky sú k dispozícii ihneď po ukončení skúšky.

PMP certifikácia sa pokladá za najlepšie platenú kvalifikáciu na svete. Ak si teda myslíte, že máte všetko potrebné na získanie certifikácie, začnite sa na novú skúšku pripravovať už teraz!

Viac info získate na stránkach PMI. PMP skúšku môžete absolvovať aj v Certifikačnom stredisku Soitron.