Novinky
14. novembra 2013

Tisíce klientov Tatra banky využíva inovovanú službu DIALOG Live s Hlasovou biometriou od Soitronu

Slováci sa ako prví v Strednej Európe môžu tešiť zo zavedenia hlasovej biometrie v službách bankovníctva.

BRATISLAVA, 12. novembra 2013 – Vďaka unikátnej službe Hlasová biometriaTB Tatra banka dokáže overiť identitu svojich zákazníkov len na základe ich hlasu. Na prihlásenie do zabezpečeného prostredia tak už zákazníci nepotrebujú GRID kartu, či nástroj Karta a čítačkaTB. Vďaka tomu sa autentifikačný proces nielen zrýchlil, ale je aj výrazne bezpečnejší a transparentnejší.

“Trendy v obsluhe klientov v bankovníctve sú na prvý pohľad protichodné – rýchle a jednoduché služby pre klienta pri čo najvyššej miere bezpečnosti. Vďaka overovaniu hlasom sa nám podarilo tieto dve podmienky splniť. Naši klienti tak majú možnosť ako prví v strednej Európe využívať bankové služby pomocou hesla, ktoré majú stále pri sebe – svojho hlasu, “ hovorí Igor Vida, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky.

Jeho slová potvrdzuje aj Martin Hummel, produktový manažér spoločnosti Soitron, ktorá technológiu v banke implementovala: „Najdôležitejšia časť projektu je nájsť správnu rovnováhu medzi mierou spoľahlivosti a rýchlosťou overenia.“ Inými slovami, systém nesmie „vpustiť dovnútra“ neoprávnenú osobu, ale na druhej strane nemôže zabrániť legitímnemu prístupu, a to všetko v krátkom čase.

Klienti často vyjadrovali svoju nespokojnosť pri preukazovaní svojej totožnosti pomocou klasickej autentifikácie, ako napríklad zadávaním PIN, hesla alebo bezpečnostnej otázky. Viac ako 85 % respondentov v prieskume spoločnosti Nuance poznamenalo, že sú nespokojní s takýmito autentifikačnými metódami.

Systém hlasovej biometrie využíva vyspelý produkt spoločnosti Nuance Communications – Nuance Free Speech, ktorý dokáže spoľahlivo identifikovať volajúceho počas neformálnej konverzácie transparentnou analýzou stoviek charakteristík hlasu a porovnávaním ich s uloženými vzorkami. Klientovi telefonujúcemu Tatra banke tak už na overenie vlastnej identity hlasom pre získanie prístupu do kontaktného centra DIALOG Live postačuje iba 10 až 15 sekúnd prirodzenej konverzácie s operátorom. Počas nej riešenie hlasovej biometrie porovnáva hlas klienta s jeho vzorkou, uloženou v Tatra banke, diskrétne výsledok signalizuje operátorovi, povoľujúc prístup do služby DIALOG Live. Klient tak nemusí so sebou už nosiť svoju kartu ani čítačku pre overenie svojej identity. Namiesto toho, jednoduchý rozhovor s operátorom mu umožní prístup k potrebným službám rýchlejšie a príjemnejšie, ako predtým. Všetko sa navyše deje bez prerušenia telefonátu a bez ohľadu na jazyk, či typ spojenia (pevné, mobilné, VoIP, atď.).

“Vnímame dosiaľ nevídaný záujem o biometriu v službách autentifikácie a práve hlasová biometria poskytuje pohodlné ako i bezpečné riešenie pre spoločnosti, zjednodušujúc tak prvý kontakt s oddelením služieb, ktorý pre zákazníkov doposiaľ predstavoval zvyčajne skôr frustrujúci zážitok,“ povedal Robert Weideman, výkonný viceprezident a generálny riaditeľ divízie Nuance Enterprise Division.

Od zavedenia riešenia hlasovej biometrie spoločnosti Nuance s názvom FreeSpeech do zákazníckeho centra DIALOG Live používa tento spôsob autentifikácie už viac ako 90 000 zákazníkov, čo potvrdzuje dopyt trhu po integrácii systému hlasovej biometrie aj do výsostne zabezpečeného bankového prostredia. Spoločnosť Soitron, ktorá tento produkt integrovala už do existujúceho systému DIALOG Live spolupracuje úzko tak s Tatra bankou ako aj ďalšími dcérskymi spoločnosťami Raiffeisen v ostatných krajinách.

 

Hlasová biometriaTB

 

Hlasová biometriaTB je číselné vyjadrenie zvuku, tempa a vzoru hlasu. Porovnaním nahratej vzorky s reálnym hlasom dokáže systém identifikovať zhodu, a teda overiť klientovu identitu a umožniť mu prístup k službám banky bez potreby návštevy pobočky. Jedinou podmienkou je nahratie hlasovej vzorky klienta, ktoré je možné urobiť tak osobne na pobočke, alebo cez telefón po úvodnom overení identity prostredníctvom Karty a čítačkyTB. Hlasová biometria spoločnosti Nuance patrí v súčasnosti ku špičke odvetvia, využívajúc 35 miliónov hlasových odtlačkov, ktoré predstavujú približne 80 % komerčného trhu. Veľké spoločnosti z bankového sektora, alebo telekomunikácii ako napríklad Barclays Wealth, TD Waterhouse, Eastern Bank, Vanguard, Turkcell alebo T-Mobile využívajú hlasovú biometriu spoločnosti Nuance aby zautomatizovali detekciu podvodov na ich kontaktných centrách, zvýšili rýchlosť prístupu zákazníkov ku svojim účtom, alebo dokonca zautomatizovali proces obnovenia hesiel pre zamestnancov. Ak vás zaujímajú aktuálne výsledky prieskumov o prístupe zákazníkov ku hlasovej biometrii, prečítajte si prosím: “Surveys Show: Consumers Ready to Say Goodbye to PINs, Passwords, and Probing” (May 8, 2013). Pre viac informácii ohľadom Hlasovej biometrie Nuance, navštívte prosím: www.nuance.com/voice-biometrics. Viac informácii o tejto technológii nájdete TU.

Prečítajte si aj našu prípadovú štúdiu „Klientom Tatra banky stačí na overenie totožnosti ich hlas“.

Avatar