SOITRON ZNOVA MEDZI SUPERBRANDS!

Už po druhýkrát získal Soitron pečať Business Superbrands Slovakia. Po roku 2018 sme znova Superbrandom aj v roku 2020. Toto ocenenie sa udeľuje už 20 rokov a je najuznávanejšou nezávislou globálnou autoritou v oblasti oceňovania obchodných značiek.

Ako to vlastne celé funguje? Výber najlepších značiek priebeha v niekoľkých fázach. V prvej sa pracuje so zoznamom všetkých existujúcich značiek, následne sa značky kategorizujú podľa dosiahnutých výsledkov.  Potom sa značky filtrujú podľa prieskumu verejnej mienky a v poslednej fáze prichádza rad na komisiu. Komisia Brand Council je zložená z odborníkov z oblasti biznisu, komunikácie, marketingu či médií. Porota hodnotí značky podľa kritérií, akými sú budovanie brandu, známosť, inovácie a prestíž.

Ako sa značka môže stať Superbrandom? V prvom rade musí obstáť vo viackolovom výberovom procese. Vyžaduje si to vysokú kvalitu a vynikajúce renomé. Dôležité je ale spomenúť, že spoločnosti sa do výberu nenominujú, ani sa doňho nemôžu prihlásiť. Všetko funguje na základe výberového procesu.

Tým, že sme opätovne získali pečať Superbrands, sme potvrdili, že Soitron patrí do skupiny elitných značiek, ktoré si zakladajú na kvalite, neustálom rozvoji a inovatívnosti.