Novinky
14. apríla 2020

Spoločnosť Soitron chce bezplatne pomáhať nemocniciam a úradom zvládnuť koronavírusovú krízu

Spoločnosť Soitron reaguje na koronavírusovú krízu a ponúka pomoc zdravotníckym zariadeniam a inštitúciám verejnej správy. Vďaka svojmu partnerstvu so softvérovou spoločnosťou UiPath, ktorá sa venuje RPA (robotickej procesnej automatizácii), ponúka Soitron bezplatné nastavenie a následnú IT podporu pre softvérové roboty v nemocniciach a inštitúciách verejnej správy. Spoločnosť UiPath daruje uvedeným inštitúciám potrebné licencie zadarmo. Ponuka platí pre Českú aj Slovenskú republiku až do septembra 2020. Takzvaní softvéroví roboti, ktorí sú schopní rýchlo a presne spracovať veľmi veľké množstvo dát, sa tak môžu stať digitálnymi pomocníkmi zdravotníckeho personálu a úradníkov.

Automatizačný nástroj RPA sa uplatní v akomkoľvek procese, ktorý sa opakuje a funguje na základe určitých pravidiel. Vďaka tomu sa ho dokáže naučiť a vykonávať „robot“, respektíve počítačový softvér na základe algoritmu. Takzvaní bezobslužní roboti nájdu široké využitie. Na úradoch vedia spracovávať faktúry, v zdravotníctve zadávať do systému nových pacientov a u tých existujúcich predpovedať zdravotné dôsledky.

“Vďaka RPA platforme od spoločnosti UiPath, sme schopní v nemocniciach, ale aj v inštitúciách verejnej správy, RPA veľmi rýchlo uviesť do praxe. V dnešnej dobe je možné totiž opakované, časovo náročné činnosti bez väčšej pridanej hodnoty delegovať práve na softvérové ​​roboty, ktoré môžu pomocou umelej inteligencie (AI) a strojového učenia (ML) vykonávať zložité úlohy bez prerušenia a bez chýb.“


VIKTÓRIA LUKÁČOVÁ BRACJUNOVÁ
vedúca oddelenia automatizácie a robotizácie

Rýchlejšie vybavovanie žiadostí aj efektívnejšie testovanie

Kvôli pandémii zažíva aktuálne na Slovensku veľký nápor napríklad Sociálna poisťovňa (SP) v rámci žiadostí na ošetrovanie člena rodiny (OČR) a o nemocenské dávky. Ak by poisťovňa nasadila technológiu RPA, proces by sa zautomatizoval a výrazne zrýchlil.

To isté platí aj inde – napríklad úrady práce sa pripravujú na veľký nárast žiadostí občanov o zaradenie do svojej evidencie a na vybavovanie dávok v nezamestnanosti. Automatizácia môže taktiež zrýchliť odbavenie žiadosti firiem a živnostníkov o finančnú podporu z dôvodu poklesu tržieb v rámci opatrení štátu. Nasadenie algoritmu by po vyhodnotení predložilo pracovníkom daného úradu iba žiadosti, ktoré spĺňajú zadané kritériá. Eliminovala by sa tak chybovosť ľudského faktoru.

V zdravotníctve môže RPA okrem iného pomôcť s automatizáciou evidencie pacientov, vyhľadávaní ich anamnéz a následného testovania na potvrdenie o nakazení novým koronavírusom. Automatizovaný proces môže významne prispieť k redukcii potrebného času, kedy pacient čaká v rade na výsledky testov.

“Veľkou výhodou je, že RPA je technológia, ktorú vieme pomerne ľahko implementovať aj na diaľku, a tým pádom pomôcť tam, kde to je najviac potrebné,“ uzatvára Viktória Lukáčová Bracjunová s tým, že spoločnosť Soitron poskytuje pomoc vo viacerých oblastiach. Dokáže napríklad chrániť nemocnice pred kyberútokom alebo pomôcť učiteľom so vzdelávaní na diaľku. Viac informácií nájdete na stránke nižšie.

Ponuka pomoci v rámci RPA je zatiaľ platná do 30. septembra 2020, s možnosťou predĺženia po dobu trvania pandémie.