Novinky
24. mája 2011

Speech & Brunch Trenčín: S médiami si treba pestovať vzťahy

V hoteli Grand v Trenčíne sa v utorok 24. mája uskutočnilo piate zo série diskusných stretnutí osobností slovenského biznisu. Predstavitelia významných spoločností z trenčianskeho kraja, ktorí prijali pozvanie Soitronu, diskutovali o mediálnych témach s výkonným riaditeľom a jedným so zakladateľov televízie TA3 Igorom Čekirdom.

Trenčianski hostia hneď na úvod priznali nie veľmi pozitívne skúsenosti zo spolupráce s médiami. Zhodli sa v pocite, že bulvár neprekonateľne vyhráva nad serióznymi správami, novinári sa obracajú na nerelevantné zdroje, nastáva až devastácia odbornosti v médiách. Dúfali teda, že sa dozvedia niečo viac o ich vnútornom fungovaní a tak získajú návod na zefektívnenie komunikácie s nimi. Pán Čekirda s ich nie príliš pozitívnou skúsenosťou bohužiaľ musel súhlasiť, predovšetkým, čo sa printov týka. Printové a elektronické médiá vníma ako dve rozdielne záležitosti – je to dané aj legislatívou, keďže elektronické médiá podliehajú silnejšej regulácii. Musia tak dbať nielen na aktuálnosť a objektívnosť, ale aj aby v každom momente boli v súlade s literou zákona.

Igor Čekirda, ktorý stál pri zrode TA3, sa počas diskusie ukázal ako ozajstný mediálny znalec. Zúčastnených hostí zasvätil aj do vzniku jedinej spravodajskej televízie u nás. Snažili sa vtedy poučiť z cudzích chýb zo začiatkov duálneho vysielania. Na neúspechoch niektorých začínajúcich súkromných televízií pochopili, že jediná cesta ako robiť súkromnú televíziu je byť žánrový. Ich predpoklad sa po desiatich rokoch na trhu javí ako správny, aj stav mediálneho biznisu sa odvtedy veľmi zlepšil, hoci legislatíva zostala zastaraná.

Hostia sa prirodzene veľmi zaujímali o tzv. „best practices“ – ako s médiami spolupracovať. Pán Čekirda jednoznačne odporúča si vzťahy s novinármi pestovať a udržiavať napríklad pravidelnými briefingmi, či pracovnými raňajkami. Iba dobrými osobnými vzťahmi a vzájomnou dôverou sa dá predísť nekorektnému spracovaniu informácií o spoločnosti. A hoci len jedna, ale skreslená a nekorektná správa môže firme narobiť veľké škody. Aj pani Vadkerti, ktorá celé stretnutie moderovala, súhlasila, že hoci práve spôsob pestovania osobného kontaktu s médiami bol niekedy zavrhovaný, v súčasnosti je jediný osvedčený.

Pán Čekirda sa práve na príklade TA3 snažil vysvetliť položenú otázku prečo sa médiám často darí skĺznuť k povrchnosti. Ako spravodajská televízia monitorujú dianie 24 hodín denne, sú pod neustálym časovým tlakom, informácie chcú podať divákom čo najskôr, aj za cenu ich nedokonalej formy. Rýchlosť informácie teda často víťazí nad jej kvalitou. No úlohu médií vidí skôr v podaní čo najaktuálnejšej informácie, nie v zhodnotení už uzavretej udalosti. Táto informácia by však mala byť vyvážená – teda mala by sprostredkovať názory od všetkých zainteresovaných strán, ktoré sú v danom momente k dispozícii. Hĺbkové rozhovory sú úlohou špecializovaných médií.

Nie na všetkých názoroch sa zúčastnení hostia zhodli a debata bola naozaj emotívna. Málokto si uvedomil, že Igor Čekirda s moderátorkou Andreou Vadkerti nie sú v trenčianskom hoteli prítomní naživo, ale komunikujú life-like, teda prostredníctvom video technológie, ktorá slúži ako veľmi efektívna alternatíva osobných stretnutí a v skutočnosti sedia v centrále Soitronu v Bratislave. Naplnené tak bolo aj ďalšie z očakávaní – otestovať si jednu z najmodernejších technológií Telepresence na vlastnej koži.

V úspešnej sérii brunchov pokračuje Soitron už 21. júna v Banskej Bystrici. Predstavitelia kľúčových spoločností banskobystrického kraja budú mať možnosť diskutovať s vrcholových horolezcom a úspešným biznis koučom pánom Zoltánom Demjánom na tému Riadenie a vedenie ľudí.

Spoľahlivú konektivitu stretnutí zabezpečuje spoločnosť GTS.