Novinky
11. mája 2018

Soitron získal ocenenie Business Superbrands 2018

Soitron bol ocenený pečaťou Slovak Business Superbrands za rok 2018. Toto ocenenie sa udeľuje už 20 rokov a je najuznávanejšou nezávislou globálnou autoritou v oblasti oceňovania obchodných značiek.

 

Diplom Superbrands

Výber najlepších značiek priebeha v niekoľkých fázach. V prvej sa pracuje so zoznamom všetkých existujúcich značiek, následne sa značky kategorizujú podľa dosiahnutých výsledkov.  Potom sa značky filtrujú podľa prieskumu verejnej mienky a v poslednej fáze prichádza rad na komisiu. Komisia Brand Council je zložená z odborníkov z oblasti biznisu, komunikácie, marketingu či médií. Porota hodnotí značky podľa kritérií, akými sú budovanie brandu, známosť, inovácie a prestíž.

 

Stať sa  Superbrandom si vyžaduje vysokú kvalitu a vynikajúce renomé. Dôležité je tiež spomenúť, že spoločnosti sa do výberu nenominujú, ani sa doňho nemôžu prihlásiť. Všetko funguje na základe vyššie spomenutého výberového procesu.

 

Získaním pečate Superbrands sa Soitron zaradil do skupiny elitných značiek, ktoré si zakladajú na kvalite, neustálom rozvoji a inovatívnosti.