Novinky
18. novembra 2011

Soitron v TREND TOP 2011

TREND zverejnil špeciálnu prílohu obsahujúcu rebríček najúspešnejších slovenských firiem za rok 2010.

V kategórií „Firma roka 2011“, ktorá je udeľovaná za mimoriadne podnikateľské výsledky sa Soitron umiestnil na 16. mieste. V tomto roku sa do tejto kategórie kvalifikovalo spolu 176 spoločností, ktorých tržby za rok 2010 prevyšovali 16,5 mil. EUR. Mimoriadne podnikateľské výsledky dosahovali tie spoločnosti, ktorým sa dlhodobo darí, majú zdravý rast a vysokú návratnosť vloženého kapitálu. Za minulé roky sa rebríček určoval na základe makroekonomických ukazovateľov (pridaná hodnota či absolútna zmena zisku), avšak tento rok sa metodológia výpočtu zmenila a sústredilo sa hlavne na mikroekonomické hodnotenie prostredníctvom pomerových ukazovateľov.

Soitron sa na 148. mieste umiestnil aj v rebríčku najväčších nefinančných podnikov na Slovensku „TREND TOP 200“.

Naše umiestnenie v rebríčku TREND TOP v Infotechnológiách 2011.