Novinky
15. júla 2011

Soitron v Trend TOP 200

1. júl, 2010

V aktuálnom rebríčku Trend TOP 200 najväčších nefinančných podnikov Slovenska podľa tržieb za rok 2009, ktorý uverejnil v špecializovanej prílohe týždenník Trend, sa na viacerých popredných miestach umiestnila i spoločnosť Soitron.

V prehľade najväčších podnikov podľa celkových tržieb, resp. výnosov z bežnej činnosti za rok 2009, sa Soitron umiestnil na 151. mieste s nárastom v tržbách 18,3 % oproti predchádzajúcemu roku. V rebríčku najväčšieho nárastu celkových tržieb sa Soitron umiestnil na 27. mieste a v rebríčku podnikov s najvyššou rentabilitou tržieb na 23. mieste. Soitron bol zároveň vyhodnotený ako 47. podnik v SR s najvyšším ziskom po zdanení a 31. v rámci najviac investujúcich firiem na Slovensku. V porovnaní podnikov, ktoré dosiahli za rok 2009 najvyšší pomer osobných nákladov k tržbám získal 12. miesto v celkovom poradí.

„Sme veľmi radi, že sa Soitron dostal medzi dvesto najväčších firiem na Slovensku. To, čo nás teší ešte viac je, že práve v oblasti, ktorú považujeme za strategickú, a síce podiel našich vlastných služieb na celkovom obrate – meraný kritériom osobné náklady k obratu – sme na skvelom dvanástom mieste. Je to vďaka dlhodobej stratégii firmy zameranej na zvyšovanie podielu služieb, ktoré už tvoria dve tretiny nášho obratu“, hovorí na margo umiestnenia Soitronu v rebríčku TOP 200 výkonný riaditeľ Ondrej Smolár.