Novinky
21. mája 2012

Soitron sa opäť umiestnil na popredných priečkach Trend TOP v Infotechnológiách

Bratislava, máj 2012

Týždenník Trend uverejnil prílohu Trend TOP v Infotechnológiách, ktorá vo forme tabuliek, grafov, a textových komentárov ponúka prehľadné a spoľahlivé informácie z oblasti info-komunikačného biznisu za rok 2011. Ako uvádza J. Andacký, vedúci redaktor časopisu Trend, rok 2011 nebol v IT sektore práve najlepší, ale krízou sužovaný IT priemysel očakáva v najbližšom čase oživenie, hlavne v podobe vládnych informatizačných projektov.

Rovnako ako aj minulý rok, v kategórií najziskovejších IT firiem na Slovensku sa Soitron umiestnil na 4. mieste so ziskom vo výške 2 947 tisíc eur po zdanení. 6. priečka patrí Soitronu v rebríčku najväčších poskytovateľov IT služieb na Slovensku. V prípade ukazovateľa EBITDA, ktorý sa počíta ako súčet prevádzkového hospodárskeho výsledku a odpisov, s 3 837 tisíc eurami Soitron obsadil 6. miesto.

6. pozícia nám patrí rovnako v kategórií najväčších dodávateľov IT produktov a služieb v SR podľa pridanej hodnoty. V rebríčku dodávateľov IT produktov a služieb podľa tržieb sme na 8. priečke. V štatistike servisných centier na Slovensku sa Soitron s 220 pracovníkmi dohľadového centra pre slovenských a zahraničných zákazník umiestnil na 9. mieste. V skupine miliardových firiem Soitron s celkovými tržbami vo výške 65 135 tisíc eur obsadil 10. priečku.

 

Zdroj: Trend TOP v Infotechnológiách, máj 2012