Novinky
26. mája 2016

Soitron v rebríčkoch Trend TOP v Infotechnológiách za rok 2015

Jedno z májových vydaní týždenníka TREND so sebou prinieslo aj tradičnú ročenkovú prílohu Trend TOP v Infotechnológiách, ktorá v článkoch a rebríčkoch zhrnula pôsobenie IT firiem na slovenskom trhu, ako aj stav biznisu a podnikania v tomto odvetví. Vďaka našim výsledkom, ktoré sme v SOITRON GROUP dosiahli za rok 2015, sa nám podarilo zaradiť na popredné priečky v jednotlivých rebríčkoch.

V zozname dodávateľov IT produktov a služieb na slovenskom trhu, zoradených podľa pridanej hodnoty, sme sa umiestnili celkovo na 6. mieste s pridanou hodnotou vo výške viac ako 34,7 mil. EUR. V rebríčku dodávateľov, zostaveného na základe výšky tržieb za rok 2015, sme obsadili 7. priečku s celkovou hodnotou tržieb nad 136 mil. EUR. V ďalšej tabuľke, ktorá ponúka poradie spoločností podľa poskytovania IT služieb na slovenskom trhu, sme dosiahli 6. miesto.

Súčasťou analýzy TREND-u bolo aj zostavenie rebríčkov na základe jednotlivých segmentov, v ktorých IT spoločnosti pôsobia. V sektore služieb sme obsadili veľmi úspešné 2. miesto. V kategórii najväčších dodávateľov IT produktov a služieb pre verejný sektor sa nám podarilo dosiahnuť bronzovú priečku. V rebríčku dodávateľov pre priemyselnú výrobu sme sa umiestnili na 4. mieste. V poradí piati sme skončili v kategórii dodávateľov pre súkromný finančný sektor. V prípade rebríčka najväčších IT dodávateľov pre infraštruktúrne podniky sme obsadili 11. miesto.

Samostatnú kategóriu predstavuje rebríček servisných centier, v ktorom sa naše Soitron Dohľadové centrum umiestnilo na 12. pozícii. Približne 330 našich zamestnancov zabezpečuje vzdialenú správu serverovej a sieťovej infraštruktúry, správu databáz, aplikácií a CRM systémov pre slovenských a zahraničných zákazníkov, riadenie aktív a nákup úzko súvisiaci s IT infraštruktúrou.

– – – – –

Jozef Andacký, vedúci redaktor TREND-u, zhodnotil, že rok 2015 sa niesol hlavne v duchu zákaziek slúžiacich na informatizáciu štátu, ktoré predstavovali jednu z hlavných hybných síl IT biznisu. Podľa prepočtov TREND-u na tento typ projektov pripadalo až 40% výnosov IT firiem. Oproti tomu však podiel klasického retailu ostal veľmi malý. V tejto oblasti vidí J. Anadacký potenciál pre nezávislých vývojárov a „start-upové“ projekty, ktoré majú vysoký potenciál.

Uznal, že trh IT spoločností nie je z pohľadu zastúpenia firiem až taký dynamický, avšak aj v tomto odvetví sa v minulosti našlo niekoľko „start-upov“, z ktorých postupne vznikli „extraligoví“ hráči na IT trhu. Svoj úvodný predslov ukončil tým, že väčšia otvorenosť štátu ako aj všeobecná podpora „start-upistov“ by mohla podporiť podnikanie v tomto segmente a zlepšiť jeho perspektívy a vyhliadky do budúcnosti.