Novinky
22. februára 2018

Soitron pomáha napĺňat záväzky digitálnej koalície

Ako pokryť dopyt po stále neobsadených digitálnych pracovných pozíciach? Ako zvýšiť kvalifikáciu mladých ľudí a umožniť im lepšie uplatnenie? Spoločne sa to dá!

 

Soitron je z pozície zamestnávateľa členom Digitálnej koalície. Digitálna koalícia je iniciatíva, ktorej cieľom je mobilizovať organizácie a inštitúcie naprieč verejným, súromným a neziskovým sektorom, a spoločne tak riešiť nedosatok digitálnych zručností. Očakávaným výsledkom má byť zvyšovanie kvalifikácie a vyškolenie mladých ľudí pre neobsadené pracovné miesta.

Jeden zo záväzkov digitálnej koalície bol splnený aj vďaka Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejenej správy v Bratislave (VŠEMVS), ktorá rozbehla iniciatívu s cieľom pripraviť spoločný akreditovaný program s ukrajinskou univerzitou. Ako vhodná voľba sa pri rozhodovaní ukázala Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics. Dôvodom bol aj fakt, že Charkov bol v minulosti hlavným mestom Ukrajiny, preto je v meste dobre rozvinutý priemysel, ako aj veľká koncetrácia technických univerzít.

 

Stretnutie zastupcov delegacie na UkrajineVytvoreniu spoločného akreditovaného magsiterského programu predchádzalo stretnutie so zamesntávateľmi, ktorého sa zúčastnil aj Soitron. Zamestnávatelia si určili svoje priority a vytýčili, aké zručnosti by mali mať ich potenciálni zamestnanci, čo napomohlo nastaveniu celého programu.

Soitron, spolu s inými zamestnávateľmi, ktorí sa do iniciatívy zapojili, poskytuje študentom štipendium na štúdium daného programu. Študenti budú už počas štúdia, v rámci letných mesiacov, praxovať vo firme, ktorú si vybrali. Následne strávia rok štúdia na Ukrajine, rok na slovenskej VŠEMVS. Študenti sa po ukončení štúdia následne zamestnajú vo vybranej firme.

Táto forma spolupráce je výhodná pre všetkých. Zamestnávatelia získajú kvalifikovaných zamestnancov, neobsadené digitálne pozície budú lepšie pokryté a študenti zasa získajú na svoje štúdium štipendium, ako aj záruku práce po jeho úspešnom ukončení. Študentom bude navyše zabezpečený aj čo najjednoduchší pobyt na Slovensku, vrátane vybavenia víz či potrebnej asistencie.

HR Manager Soitronu prezentacia

Prví študenti nastúpili na magisterské štúdium v roku 2017, prihlásilo sa ich celkom 13. Soitron, spolu so zástupcami VŠEMVS, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Vi