Novinky
12. decembra 2016

Soitron partnersky podporil informatickú súťaž iBobor 2016

Informatická súťaž iBobor je na Slovensku už doslova tradíciou. V dňoch 7. – 15. novembra 2016 prebehol jubilejný desiaty ročník tejto obľúbenej súťaže, v ktorej si zmerali svoje informatické zručnosti žiaci od tretieho ročníka základnej školy až po maturantov.

Tento rok sa súťaže zúčastnilo 62 981 súťažiacich z 921 škôl, ktorí boli rozdelení celkovo do piatich kategórií: Juniori, Seniori, Kadeti, Benjamíni a Bobríci. Súťaž bola organizovaná online, prostredníctvom internetu. Každý prihlásený žiak bol zaradený do kategórie podľa veku a v rámci časového limitu musel prejsť cez niekoľko jednoduchších aj zložitejších úloh, napr. s programátorským či algoritmickým zameraním.

Informatická súťaž iBobor je organizovaná Asociáciou projektu Infovek spolu s Katedrou základov a vyučovania informatiky FMFI Univerzity Komenského v Bratislave. Slovensko patrí k skupine asi 50 európskych a mimoeurópskych krajín, ktoré organizujú národné verzie informatickej súťaže Bebras („Bobor“ po litovsky).

Soitron ako jeden z partnerov tejto súťaže je veľmi hrdý, že sa táto aktivita teší tak veľkej obľube a dúfame, že aj po ďalšie roky bude na školách toľko informatických nadšencov ako doteraz 🙂

 

iBobor 2016
Plagát súťaže iBobor 2016