Novinky
18. februára 2010

Soitron partnerom celonárodného testu eSkills

Soitron je jeden z hlavných partnerom projektu celonárodného on-line testovania IT znalostí Slovákov s názvom IT Fitness Test (eSkills Week), ktorý sa koná pod záštitou ministra školstva, Jána Mikolaja a podpredsedu vlády SR, Dušana Čaploviča.

Projekt má pomôcť motivovať mladých ľudí, predovšetkým študentov stredných a vysokých škôl pre štúdium, či prácu v oblasti informačných a komunikačných technológií a podnietiť záujem verejnosti o zvyšovanie úrovne vzdelanosti v oblasti využívania IKT v každodennom živote aj profesionálnej praxi. Prebieha súčasne vo viac ako 22 krajinách Európy.

„Testovanie prebehne formou on-line testu, prostredníctvom ktorého si záujemcovia overia úroveň svojich IT zručností, pričom sa preveruje len základná úroveň znalostí z IT. Našou snahou je, aby sa do tohto procesu zapojila čo najväčšia skupina respondentov a aby sme tak získali relevantné informácie o úrovni IT zručností na Slovensku,“ upresňuje Juraj Sabaka, prezident IT Asociácie Slovenska, ktorá projekt zastrešuje a dodáva: „Počítačová gramotnosť je v súčasnosti dôležitou konkurenčnou výhodou na trhu práce.“

Testovanie je sprevádzané množstvom súťaží, v ktorých môžu účastníci získať ceny v rôznych kategóriách (škola s najväčším počtom zapojených študentov, a pod.). Jednu z cien venoval aj Soitron.

Otestovať sa môže každý pomocou on-line testu do 5.3.2010.

Viac informácií o pracovných ponukách z oblasti IT nájdete na kariérnych stránkach spločnosti Soitron.