Novinky
30. marca 2020

Softvérový robot pomáha firmám pružne reagovať v čase pandémie

Viktoria Lukáčová Bracjunová

VIKTÓRIA LUKÁČOVÁ BRACJUNOVÁ

Vykonávajú rutinné procesy. Sú riešením na nedostatok ľudských zdrojov. Pracujú kedykoľvek, oveľa rýchlejšie a presnejšie ako najvýkonnejší zamestnancami. Bez odvrávania vykonávajú bezobslužné automatické úlohy. Zároveň výraznou mierou pomáhajú poraziť koronavírus.

Tentoraz nie je reč o zdravotníckych odborníkoch, ktorí nasadzujú svoje životy a všetku energiu do boja proti pandémii vírusu COVID-19, ale o softvérových robotoch. Nie sú to klasickí roboti, ako ich poznáme, teda s ľudskou tvárou. Nie sú ani z plastu a nejde ani o tie priemyselné. Ide o robotov, ktoré svoj život žijú vo výkonných serveroch. Odborne sa pre nich používa skratka RPA – robotická procesná automatizácia. Ide o neinvazívnu a škálovateľnú technológiu s rýchlou implementáciou a návratnosťou.

V stále viac konkurenčnom prostredí je schopnosť adaptovať sa jediným riešením, ako môžu byť podniky o krok vpred pred svojou konkurenciou. Aby sa dokázali prispôsobiť, musia sa rýchlo a efektívne rozhodovať. Až donedávna mali manažéri len niekoľko cenovo akceptovateľných možností, ako riešiť problémy s efektivitou. Mohli najať viac ľudí, kúpiť riešenie tretej strany alebo prispôsobiť svoj systém plánovania podnikových zdrojov (tzv. ERP).

Robotická automatizácia procesov predstavuje skvelú príležitosť k transformácii procesov, ktoré sú neefektívne. Vďaka nim môžu podniky skrátiť vývojové cykly a zvýšiť produktivitu za omnoho nižšie náklady. Hlavnou výhodou softvérových robotov je jednoduchá a rýchla integrácia do existujúcich firemných systémov. Prakticky akýchkoľvek. Robota vieme skamarátiť s najrôznejšími aplikáciami a softvérom, a trvá to len pár týždňov. Aj v menšej firme sa investícia spravidla vráti do pol roka.

ROI, teda návratnosť investície na zavedenie RPA sa pohybuje do 6 mesiacov, pri veľkých projektoch do 1,5 roka.

Využite ľudskú inteligenciu lepšie

Mnoho rutinných procesov zahŕňajúcich stále sa opakujúce činnosti a rutinné úlohy môžu robiť softvéroví roboti. Ak sa navyše práca rozdelí medzi robotov a zamestnancov, výsledky môžu byť ohromujúce.

V súčasnej dobe podniky bojujú s nekonzistentnou štruktúrou procesov. Dáta sú ukladané do viacerých systémov, čo vyžaduje, aby zamestnanci presúvali informácie z jedného systému do druhého, ale tiež ich neustále dookola aktualizovali a overovali. S RPA môžu organizácie naštartovať a automatizovať tieto procesy tak, aby fungovali nielen bez API (rozhrania, vďaka ktorému môžu komunikovať aplikácie/systémy medzi sebou a vymieňať si dáta), ale aj bez nutnosti niečo meniť. API nie je totiž nutné. Technológia robotickej automatizácie procesov je totiž naprogramovaná tak, že si robot vykoná úkony rovnako, ako by to urobil zamestnanec – na pozadí pracuje priamo v rôznych aplikáciách, vykonáva validácie, kopíruje informácie, vkladá a prepisuje dáta, otvára e-maily vrátane príloh, reportuje, a to všetko presne podľa preddefinovaného scenára.

IT správcovia potom môžu nastaviť pre svoje RPA platformy optimálny počet robotov pre spracovanie napríklad reklamácií, faktúr či onboarding (príchod a odchod zamestnancov) a pod. Práve pri zavedení automatického onboarding procesu sa dá ušetriť za rok jeden mesiac rutinnej práce, vyvarovať sa chybám a zaručiť, že v čase nástupu bude mať zamestnanec na výkon svojej činnosti všetko potrebné (notebook, založený e-mail, prístup do ERP a pod.). To možno ľahko dosiahnuť v centralizovanom dashboarde, čo je niečo ako palubná doska auta so základnými parametrami, ktorá sa pripravuje na mieru. Pozrite sa na príklade, ako sme mechanickej práce zbavili zamestnancov v spoločnosti Kofola tu.

Ak zamestnanca odbremeníte od rutinných procesov, môže sa venovať iným efektívnejším činnostiam, ktoré vyžadujú kreativitu, alebo sa môže sústrediť na vytváranie a budovanie vzťahu so zákazníkmi.

Čo prináša RPA?

 • ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY
  RPA systém je schopný riešiť úlohy kedykoľvek 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 • ZNÍŽENIE NÁKLADOV
  Zavedenie RPA do procesov znižuje prevádzkové náklady a šetrí hodiny vykonávanej práce.
 • ZVÝŠENIE EFEKTIVITY ZAMESTNANCOV
  Zamestnanci sa nemusia venovať procesom s nízkou pridanou hodnotou, ale môžu sa venovať procesom, ktoré si vyžadujú viac pracovnej kreativity.
 • ŠKÁLOVATEĽNOSŤ A EFEKTIVITU
  RPA pomôže lepšie zvládnuť nápor práce či sezónne výkyvy v organizácii.
 • ZNÍŽENIE CHYBOVOSTI A VARIABILITU
  RPA zvyšuje kvalitu sprocesovania transakcií. Taktiež zníži variabilitu procesu na minimum.
 • ZLEPŠENIE ZÁKAZNÍCKEJ SKÚSENOSTI
  RPA zefektívni a urýchli komunikáciu alebo spracovanie požiadaviek, zvyšuje spokojnosť zákazníkov.

CHCETE VEDIEŤ VIAC?

Zaujali vás možnosti RPA? Ak máte otázky týkajúce sa automatizácie procesov vo vašej spoločnosti, nechajte nám váš kontakt a naši špecialisti vám radi pomôžu v rámci nezáväznej konzultácie. 


Viktória Lukáčová Bracjunová

Business & New Technologies Products Development Manager
viktoria.bracjunova@soitron.com