SIEŤOVÉ ODVETVIA

Komplexné Soitron IoT riešenie prináša široké možnosti použitia v rôznych obchodných a prevádzkových segmentoch vodárenských spoločností s prínosom nielen pre tieto spoločnosti, ale aj pre spotrebiteľov vody. Naše riešenie nahrádza manuálny odpočet vody, rýchlejšie odhaľuje straty a úniky vody, neoprávnenú spotrebu, možnú kontamináciu vody či pokles tlaku v systéme. Zároveň umožňuje monitoring stavu a zabezpečenia objektov a zariadení vodárenskej spoločnosti. Presnejšie a spoľahlivejšie údaje a analýzy o skutočnej spotrebe vody zvyšujú prevádzkovú efektívnosť podniku a prispievajú celkovo k vyššej zákazníckej spokojnosti.

ČO PONÚKAME?

Meranie spotreby vody, prietoku a ďalších prevádzkových parametrov

• Tlak vody
• Teplota
• Výška hladiny čistej aj znečistenej vody
• Koncentrácia nebezpečných plynov
• Zatopenie priestoru
• Základné parametre kvality vody

Monitoring prístupov

• Monitoring otvorenia/zatvorenia dverí a poklopov
• Snímače prítomnosti ľudí
• Pomoc v núdzi

Zber, spracovanie a analýza údajov pomocou IoT snímačov

• Fakturačné vodomery
• Prevádzkové vodomery
• Vodárenské zdroje
• Kanalizačné siete
• Čerpacie stanice a iné vodárenské objekty a zariadenia

PRENOSOVÉ SIETE

Naše riešenie zabezpečuje podporu špecializovaných prenosových sietí LP WAN (Low Power Wide Area Network) s vysokou úrovňou bezpečnosti a odolnosti voči rušeniu pre systémy Internetu vecí (IoT)
poskytované ich operátormi na Slovensku.

Lora logo
sigfox logo
NB-IoT-technology logo

APLIKAČNÝ SOFTVÉR LOTT

  • Naše softvérové riešenie LOTT poskytuje funkcie potrebné pre zber, spracovanie a zobrazenie dát do zariadení IoT

  • Poskytuje moderné a responzívne webové používateľské rozhranie s podporou prístupu z počítača aj z mobilných zariadení

  • Prestavuje Multi-tenant architektúru

  • Je škálovateľnou a flexibilnou infraštruktúrou umožňujúcou pokročilú analýzu údajov

  • Bolo vyvinuté na základe požiadaviek vodárenských spoločností

  • Systém LOTT je členený na 3 základné moduly – správa zariadení, operátorský portál a odberateľský portál.

SPRÁVA ZARIADENÍ

Modul určený pre podporu správy IoT zariadení.
• Pridávanie, odoberanie, zmena a konfigurácia zariadení IoT
• Zoskupovanie, filtrovanie a hromadné operácie so všetkými zariadeniami IOT na jednom mieste
• Montážny list – aplikácia určená pre podporu procesu inštalácie IoT zariadení na odberných / meracích miestach.

OPERÁTORSKÝ PORTÁL

Portál určený pre pracovníkov vodárenských a iných spoločností pracujúcich s výrobou, distribúciou a spotrebou vody.
• Prehľad všetkých zariadení, ich aktuálneho stavu, umiestnenia a poslednej hodnoty, ktorú odoslali
• Denný vývoj meraných parametrov a priemery na jednotlivých odberných a meracích miestach
• Umožňuje zoskupenie zariadení na zobrazenie súhrnov a identifikáciu nefakturovanej vody

ODBERATEĽSKÝ PORTÁL + APLIKÁCIA

Portál určený pre zákazníkov vodárenských spoločností. Je prístupný cez web alebo mobilnú aplikáciu, poskytuje informácie a zasiela upozornenia, a to:
• pri nepretržitej spotrebe po dobu 48 hodín,
• pri spotrebe v období „nočného pokoja“, ktoré môže indikovať únik vody,
• pri prekročení zadanej hodnoty spotreby,
• pri prekročení spotreby v zadanom časovom období.

LOTT POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE

DOSTUPNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ

Cloudová služba prevádzkovaná v certifikovanom datacentre

Možnosť on-premise inštalácie v infraštruktúre zákazníka

V súlade s normami bezpečnosti a ochrany osobných údajov

Bezpečné riadenie prístupu k jednotlivým modulom na základe užívateľských rolí

Poskytovanie monitorovania a podpory 24x7

Dohoda o úrovni poskytovaných služieb (SLA) na mieru zákazníkovi

PREČÍTAJTE SI VIAC

Kontaktujte nás