Novinky
30. júla 2014

Slovenský Soitron vstupuje na britský trh

Jedna z najväčších slovenských spoločností v oblasti informačných technológií, Soitron Group založila 100%-nú dcérsku spoločnosť Soitron Ltd. so sídlom v Londýne. Po expanzii do Rumunska, Bulharska, ČR a Turecka sa tak jej pôsobenie rozrastá na šesť krajín.

Vytvorením exkluzívneho obchodného zastúpenia chce Soitron využiť potenciál Londýna pre získanie nových obchodných príležitostí. “V Soitrone považujeme Londýn za dejisko kľúčových rozhodnutí v sektore v rámci Európy. Dá sa povedať, že je východiskovým bodom pre pokrytie celého európskeho regiónu z pohľadu mnohých, najmä amerických IT spoločností. Vyplýva z toho tiež veľmi pozitívny postoj miestnych manažmentov k nearshore outsourcovaniu, čo je dané aj historickými reáliami krajiny”, vysvetľuje Tomáš Turkovič, Soitron.

Hlavnou úlohou Soitron UK je preto predaj outsourcingových služieb v oblasti IT infraštruktúry potenciálnym novým klientom. Nemenej dôležitou funkciou bude tiež upevnenie vzťahov a zintenzívnenie komunikácie s existujúcimi partnermi, ako aj zviditeľnenie značky na medzinárodnom trhu.

Rozhodnutie rozšíriť činnosť Soitronu je pritom podporené sebavedomím nadobudnutým z dlhoročnej spolupráce so spoločnosťami ako HP a AT&T v roli významného regionálneho outsourcingového partnera.

„Soitron Group je v súčasnosti aktívna v piatich krajinách strednej a východnej Európy, ako i blízkeho východu. Včasné a profesionálne riešenia v geografickej blízkosti ku koncovému zákazníkovi sú preto našou konkurenčnou výhodou.“, dodáva Tomáš Turkovič. Práve táto skutočnosť, v kombinácii so skúsenosťami z predošlých projektov, môže byť atraktívna pre spoločnosti, ktoré okrem znižovania nákladov kladú dôraz aj na ďalšie kritériá. Medzi tie patrí najmä vysoká kvalita služieb, kultúrna blízkosť či členstvo v EÚ. Výsledkom je efektívna komunikácia so zákazníkom, ideálne v rámci tej istej časovej zóny.

 

O Soitrone:

Spoločnosť pôsobí na európskom trhu ako systémový integrátor v oblastiach IT Infrastructure, Unified Communications, Customer Interaction, Content Management, Security, IT Services a Outsourcing. Už viac ako 23 rokov pomáha firmám ako Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, Orange, E-On, J&T, Hewlett Packard a mnohým ďalším rozvíjať ich biznis. Filozofiou spoločnosti je snaha neustále napredovať, preto je lídrom v zavádzaní unikátnych technológií a inovatívnych riešení. Svedčí o tom aj úspešný rok 2013, kedy Soitron Group zaznamenala ročný obrat v hodnote nad 107 mil. EUR.

Pre spoločnosť je najväčším ocenením spokojnosť klientov, no nesmierne si váži aj oficiálne ocenenia ako napríklad Cisco Architectural Excellence Collaboration Partner za rok 2013, Cisco Best Partner of the Year 2012 či zaradenie medzi Veľkú päťku podľa Deloitte Technology Fast 50 (2011). Soitron je Cisco a Microsoft Gold Partner. V komerčnej aj verejnej sfére realizoval viaceré významné projekty, medzi najvýznamnejšie patria Národná evidencia vozidiel pre Ministerstvo vnútra SR a Hlasová biometria pre Tatra banku a Manažment letovej prevádzky v Rumunsku. V Soitron Group pracuje viac ako 600 medzinárodných odborníkov, medzi ktorých patria profesionálne tímy na Slovensku, v Českej republike, Rumunsku, Turecku, Bulharsku a UK. Pre viac informácií navštívte stránku www.soitron.sk.

 

Kontakt pre médiá:

Martina Hummelová, marketing manager

e-mail: martina.hummelova@soitron.com,

telefón: 0915 966359